LV RU EN


 Sākumlapa
 Iestāšanās iesniegumi
 Pirmsstudiju sagatvošanas  centrs
 Studiju maksa
 Kopmītnes
 Uzņemšanas komisija
 Kā mūs atrast
 Kredīti
 Kāpēc izvēlēties studijas BSA

Maksu par apmācību Jūs varat veikt pēc sekojošiem rekvizītiem:
SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”
PVN Nr. LV 40003101808
A/S "Swedbank" IBAN:
LV68HABA0551003662871
SWIFT : HABALV22  Reflektantiem
 
 


 • Nolikums par konkursu uz budžeta vietām, ko nodrošina Baltijas Starptautiskā akadēmija • Uzņemšanas komisijas e-mail : uk@bsa.edu.lv, uznemsanas.komisija@bsa.edu.lv

 • Dokumenti, kuri nepieciešami, lai iestātos BSA
 • 2016./2017. studiju gadam

 • Nolikums par uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 2016./2017. studiju gadā


 • Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā 2016./2017. studiju gadā


 • Centralizēto eksāmenu līmeņu robežas


 • BSA atlaides 2016./2017. studiju gadam (2016./2017. māc. g.)

 • Izziņas par savu deklarēto dzīvesvietu saņemšanas iespējas:


 • Nolikums par iepriekšējā izglītībā ārpus studiju programmām vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību • Pretendenta iesniegums
 • ABITURIENTAM PAR TO, KAS IR TIKAI BSA UN PAR TO, KAS IR CITĀS AUGSTSKOLĀS, BET BSA IR LABĀKS


 • KOMPASS DZĪVEI LATVIJĀ - augstskolu studentiem trešo valstu valstspiederīgajiem


 •  
     Copyright © by The Baltic International Academy 2010