LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.


  Izmēģinājuma datubāzes
 
 
Resursu pieeja līdz 15.11.2016. EBSCO datubāzē.

Ultimate jauna pilntekstu recenzēto žurnālu datubāze, kas satur piecas tematiskās resursu sadaļas. Tajā ietverti SCOPUS un Web of Science, kā ar SciFinder, PsycINFO, GeoRef, Ei Compendex, Embase citēšanas indeksi. Žurnāli pieejami angļu un Eiropas, Āzijas un Latīņamerikas valstu nacionālajās valodās.

Global Patents datubāze piedāvā vairāk nekā 77 miljonus patentu aprakstus un to skaits nemitīgi aug. Pieejami 29 miljoni patentu pilnteksti.
Dati tiek atjaunināti katru mēnesi un tie pieejami neierobežotam lietotāju skaitam institūcijas ietvaros.
Indexes & Full-Text Databases for Music Studies - RIPM Online Archive of Music Periodicals (FullTEXT), RIPM Retrospective Index to Printed Music, RIPM e-Library of Music Periodicals (FullTEXT), RILM Abstracts of Music Literature, RILM Music Encyclopedias, Music Index with Full Text, Music Index (1970 – present).

Flipster (https://flipster.ebsco.com/) ir nākamās paaudzes digitālo žurnālu risinājums, kas piedāvā lielu kvalitatīvas informācijas apjomu ļoti viegli pieejamā vidē gan datorā, gan mobilajās ierīcēs. Žurnālu tematiskais aptvērums – uzņēmējdarbība, māksla, mūzika, kulinārija, dārzkopība, atpūta un brīvais laiks, mode, veselība un fitness, aktualitātes u.c.

eBook Public Library Collection aptver vairāk nekā 40000 egrāmatu nosaukumu, kas speciāli atlasīti atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Kolekcija piedāvā gan populāru pieaugušo un jauniešu daiļliteratūru, gan plašu izglītojošu literatūras klāstu tādās jomās kā veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u.c.

CABI datubāzes Leisure and Tourism Database līdz 20.10.2016.

Leisure and Tourism Database piedāvā visplašāko pieeju tūrisma, atpūtas, viesmīlības un izklaides nozares globālajiem pētījumiem visos to aspektos.

Pieejamas minēto nozaru ziņa un vairā kā 3700 pētījumu atjauninājumu publikācijas, kā arī pilna teksta pieeja vairāk nekā 2000 grāmatu nodaļām un vairāk nekā 6800 pilna teksta dokumentiem (žurnālu raksti, konferenču dokumenti, ziņojumi u.c.).

CABI kompānija jau kopš 1970. gada ir veikusi plašu informācijas atlasi un apkopojumu no daudziem pasaules informācijas avotiem par tūrisma, viesmīlības, atpūtas un izklaides, sporta un kultūras nozarēm, nodrošinot tās pieeju pētniekiem, studentiem un praktizējošiem nozaru speciālistiem.


Copyright © by The Baltic International Academy 2016