LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
Promocijas darbi -
  Reģionālā ekonomika un
  ekonomiskā politika

  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.


  Promocijas darbi - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika
 
 
Promocijas darbi.

Popova Jeļena
Po 584
Sociālo modeļu faktori, kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību. – Rīga, 2016. – 179 lpp.
Po Yuan Hsiao
Po 001
Integration and Regional Economic Development of the Free Economic Zones of Taiwan and China. – Rīga, 2016. – 179 lpp.Copyright © by The Baltic International Academy 2016