LV RU EN


Informācija par bibliotēku

Darba laiks
Kontakti
Lietošanas noteikumi
Pakalpojumi
Struktūra un grāmatu fonds
Vēsture
Personāls


  Informācijas resursi

Datu bāzes
Izmēģinājuma datubāzes
Elektroniskais katalogs
Jaunieguvumi
Abonētā prese
Grāmatas
  angļu valodā

BSA izdevumi
E-grāmatas
Kvalifikācijas darbi
Maģistra darbi
Zinātniskie darbi
  Informācija pa studiju
  programmām

Rakstveida un mutvārdu
  tulkošana

Tūrisma un viesmīlības
  vadība

Eiropas studijas
Dizains. Vides Dizains.


  E-grāmatas
 
 
Информационно-методический комклекс " ЛОГИКА И РИТОРИКА". Автор проф. В.Никифоров

Учебно-практическое пособие для студентов " Предпринимательское право" Авторы: Ольга Лукашина, Александр Байков. Доступно в электронном виде!

курс-конспект лекций и контрольные задания для магистрантов " АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ". Автор проф. В.Никифоров

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС " ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ" . Автор проф. В.Никифоров
Требования и рекомендации для выполнения экзаменационной работы.
план семинарского занятия

Курс-конспект лекций и контрольные задания для студентов 1 курса " Теория и методика учебной и научной работы студента" Авторы: проф. В.Никифоров; ас. проф. В. Качан; лект. Н. Никифоров
Требования и рекомендации для выполнения экзаменационной работы.
план семинарского занятия

Курс лекций для докторантов " ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ" Авторы: проф. В.Никифоров
Требования и рекомендации для выполнения экзаменационной работы.
план семинарского занятия

А. Овлащенко «Материк Льда». Первая русская антарктическая экспедиция и её отражение в советской историографии (1920-е – 1940-е годы) – 2013 – Palmarium – 317 стр. (доступно только в библиотеке в формате .pdf)

А. Овлащенко «Уязвимая Арктика» - Глобальная экология и эколоббизм в формате арктической политики и стратегии России. – 2013 - Palmarium – 173 стр. (доступно только в библиотеке в формате .pdf)

Digitālā rokasgrāmata internet ar dokumentu paraugiem “Finanšu un biznes vadīda uzņēmumā” – www.rokasgramata.lv (rokasgrāmatu Jūs atradīsiet sadaļā “manas grāmatas)”
Pieeja ir tikai BSA bibliotēkā!

Copyright © by The Baltic International Academy 2016