LV RU EN


Kontakti
BSA filiāles
Programmu direktoru
kontakti
Centri un pārstāvniecības
Baltijas Starptautiskajā
akadēmijā
Kā mūs atrast
  Programmu direktoru kontakti
 
 

Virziens „Tiesību zinātne”

Programmas:
1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma TIESĪBU ZINĀTNE (jurista palīgs) 2. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma TIESĪBU ZINĀTNE (juriskonsults)
Direktors
Dr.iur. Dainis Mežulis
Pieņemšana:
Otrdiena
14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-17:30

dainis.mezulis@bsa.edu.lv Tālr. +371 67100666,
факс +371 67100618
Lomonosova ¼, 212. kabinets
Maģistra studijas
3. Profesionālā maģistra studiju programma KRIMINĀLTIESĪBAS
4. Profesionālā maģistra studiju programma PRIVĀTTIESĪBAS

Direktors
Dr.iur. Armens Gabrieljans (Armen Gabrielyan)
Pieņemšana:
Otrdiena
14:00-15:30
Ceturtdiena 16:00-17:30

jur.mag@bsa.edu.lv

Tālr./факс +371 67100591
Tālr. +371 67100666

Lomonosova ¼,
216. kabinets

Doktora studijas
5. Doktorastudiju programma
JURIDISKĀ ZINĀTNE

Direktors
Dr.iur. Valērijs Reingolds

Pieņemšana:
Otrdiena
14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00- 18:00

juridiska.zinatne
@bsa.edu.lv

Тел +371 67100591
+371 67100666

Lomonosova ¼, 216. kabinets

Virziens „Ekonomika”

Programmas:

1. FINANŠU VADĪBA (prof. bakalaura stud. programma)

2. STARPTAUTISKĀS FINANSES (prof. maģistrantūras stud.programma)

Programmu direktore Ludmila Verovska

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-15:50
Ceturtdiena 16:00-18:00

mila.v@inbox.lv, ludmila.verovska
@bsa.edu.lv

Tālr./fakss +371 67100645
Mob. +371 26100646

Lomonosova 1/4, 103 kabinets

3. Programma

REģIONāLā EKONOMIKA UN EKONOMISKā POLITIKA (doktorantūras studiju programma)

Programmu direktore
Inna Stecenko

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

doktorantura@bsa.edu.lv
Tālr./fakss +371 67100234

Lomonosova 4, 113 kabinets

Virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

1. Programma

MAZĀ UN VIDĒJĀ BIZNESA VADĪBA (1.līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programma)

Programmu direktore Jevgēnijs Kļepikovs

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

bsa_tourism@inbox.lv

Tālr. +371 67243080,
Mob. +371 26861673

Brīvības 37, 3. stāvs, 5. kabinets

2. Programma

KULTŪRAS VADĪBA (prof. bakalaura stud. programma)

Programmu direktore Ilze Fedosejeva


Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14.00-16.00
Ceturtdiena 16.00-18.00

ilze.fedosejeva@gmail.com
Tālr. +371 67100638

Lomonosova 1/4, 211 kabinets

3. Programma

UZŅĒMĒJDARBĪBA (2.līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programma)

Programmu direktore Vladimirs Streļčonoks

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

ud@bsa.edu.lv
uznemejdarbiba
@bsa.edu.lv

Tālr. +371 67100522

Lomonosova 1/4, 214 kabinets

4. Programma

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA (prof. maģistrantūras stud.programma)

Programmu direktore Boriss Heimanis
Angļu plūsmas kurators
Vjačeslavs Žilinskis

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00


boriss.heimanis@gmail.com
Tālr. +371 66016100
Mob. +371 29723482

vjaceslavs.zhilinskis
@bsa.edu.lv

Mob. +371 29211672

Lomonosova 4, 218 kabinets

5. Starpaugstskolu programma

CILVēKU RESURSU VADĪŠANA (prof. maģistrantūras stud.programma)


Programmu direktore
Viktors Morohins (BPMA)

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

viktor-m9@inbox.lv
Tālr. +371 26559676

Lomonosova 4, 208 kabinets

Virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”

Programmas:

1. tŪRISMA UN VIESMīLīBAS VADīBA (prof. bakalaura stud. programma)

2. KOMUNIKāCIJAS VADīBA IZKLAIDES UN ATPūTAS INDUSTRIJā (prof. maģistrantūras stud.programma)

Programmu direktore
Marina Gunare

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

turisma.vadiba@bsa.edu.lv
marina.gunare@gmail.com
Tālr./fakss + 371 67100519
Mob. +371 26452527

Lomonosova 1/4, 209,210 kabinetsы

Virziens „Mākslas”, Dizaina skola

Programma

VIDES DIZAINS (1.līmeņa prof. augstākās izglītības studiju programma)

Programmu direktore
Irina Kopeikina

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

vides.dizains@bsa.edu.lv
vd.sekretare@bsa.edu.lv
Tālr./fakss +371 67100646

Lomonosova 4, 209 kabinets

Programmas:

1. DIGITĀLĀ VIZUALIZĀCIJA (prof. bakalaura stud. programma)

2. DIZAINS (prof. maģistrantūras stud.programma)

Programmu direktore

Mihails Kopeikins

Pieņemšanas laiks:

Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

mihails.kopeikins
@bsa.edu.lv

dd.sekretare@bsa.edu.lv
Tālr./fakss +371 67100646

Lomonosova 4, 209 kabinets

Virziens „Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”

Programmas:

1. EIROPAS STUDIJAS
(akadēm. bakalaura stud. programma)

2. EIROPAS STUDIJAS
(akadēm. maģistrantūras stud. programma)

Programmu direktore

Andrejs Berdņikovs


Pieņemšanas laiks::

Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

eiropas.studijas@bsa.edu.lv
Tālr. +371 67100229

Lomonosova ¼, 202 kabinets

Virziens „Informācijas un komunikācijas zinātnes”

Programma

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public Relations) (prof. bakalaura stud. programma)

Programmu direktore Vsevolods Kačans

Pieņemšanas laiks: Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

pr@bsa.edu.lv
Tālr./fakss +371 67100227

Lomonosova 4, 115 kabinets

Virziens „Tulkošana”

Programma

RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU TULKOŠANA (prof. bakalaura stud. programma)

Programmu direktore

Emma Arhangeļska


Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-15:30
Ceturtdiena 16:00-17:30

emma.arhangelska
@bsa.edu.lv

lindikr@gmail.com
Tālr. +371 67100550
Mob. +371 29159781

Lomonosova 4, 313 kabinets

Virziens „Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

Programma PROGRAMMĒŠANA UN DATORPROJEKTĒŠANA (akadēm. bakalaura stud. programma)

Programmu direktore Igors Lemberskis

Pieņemšanas laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00

igor.lemberski@bsa.edu.lv

Tālr. +371 67100591

Mob. +371 22332961

Lomonosova ¼, 216 kabinets
Copyright © by The Baltic International Academy 1992-2014