LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 ECL valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
 • Pasniedzējiem
 • Studentiem

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  ERASMUS
 
 
Izmantojiet programmas ERASMUS piedāvātās iespējas

ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem studēt Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) un BPMA partneruniversitātēs, prakses īlgums 2-12 mēneši, t.sk. viena gada laikā pēc students studiju programmas beigšanas. Viens students var īstenot mobilitāti (prakse + studijas) kopā 12 mēnešus katrā studiju cikla. Pašlaik BSA un BPMA ir noslēgti daudz ERASMUS sadarbības līgumu ar universitātēm dažādās Eiropas valstīs. Jaunākie sadarbības līgumi ir noslēgti ar universitātēm Ungārijā un Igaunijā. Līgumi ir noslēgti dažādām studiju programmām. 

Šoruden uz partneruniversitātēm devās vairāki mūsu augstskolas studenti no dažādām studiju programmām, kuri saņēmuši stipendiju studijām Zviedrijā, Portugālē, Spānijā, Grieķijā u.c. Pēc 3-5 mēnešu (viena semestra) ilga mācību termiņa beigām studenti saņems ārzemju universitātes izdotu sertifikātu par pabeigtu mācību kursu. Arī BSA un BPMA diplomā viņiem būs ieraksts, ka vienu semestri viņi ir mācījušies ārzemju universitātē.

Cien. Studenti, eksāmenu pieņemšana BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā tiek realizēta 2 reizes gadā – decembrī un aprīlī. Konkrētus datumus nosaka BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs.

Studentam, kurš piedalās Erasmus apakšprogrammā studentu mobilitātē ir jābūt tās valsts pilsonim, kura piedalās ES Mūžizglītības programmas Erasmus apakšprogrammas īstenošanā vai citas valsts pilsonim, ja tas ir imatrikulēts pilna laika studiju programmā kādā no ES Mūžizglītības programmas dalībvalsts augstākās izglītības iestādēm, kā arī to, ka Erasmus apakšprogrammu finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē Latvijas Republika, uz trešo valstu pilsoņiem ir attiecināmi tie paši noteikumi par dalību Erasmus apakšprogrammā kā dalībvalsts pilsoņiem. 
Erasmus Students Placement Offers

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Tiešsaistes valodas atbalsts OLS

Erasmus+ īstenošanas vadlīnijas 2014

Darba plans docesanas mobilitates

Darba plans personala apmacibas mobilitates

Learning agreement studies

Learning agreement traineeships

Learning agreement studies guidelines

Learning agreement traineeships guidelines

Nolikums par Erasmus programmas mobilitāti

Cross cultural seminar final BOOK

ISPO Student Information Sheet

Apdrošināšana

Erasmus studiju atskaite

KA 1 aktivitāte «Personu mobilitāte izglītības jomā» - pieteikšanās, īstenošanas nosacījumi, stipendiju likmes

Placement opportunity in Grecotel

Grecotel resorts

Erasmus prakses.

Erasmus prakses atskaite.

Prakses piedāvājums Slovākijā.

Erasmus 25. gadadiena

Facebook grupa Erasmus studentiem Latvijā

Prakses piedāvājums

Work placement in the UK.

Prakses vietas piedāvājums UK.

Prakses iespējas Spanijā 1

Prakses iespējas Spanijā 2

Prakses iespējas Spanijā 3

Prakses piedāvājums Budapeštā 1

Prakses piedāvājums Budapeštā 2

Akadēmiskā/administratīvā personāla pieteikuma anketa Erasmus mobilitātei.

Citas stipendiju iespējas.

PIECU VALSTU DAŽĀDAS STIPENDIJAS // STUDIJAS // FOTOIESKATI

ERASMUS partneraugstskolu saraksts.

ECTS - form Transcript of Records

LPP ERASMUS akcija.

Iespējas nepilsoņiem

INSTRUKCIJA PERSONĀLAM

INSTRUKCIJA STUDENTIEM

Pieteikuma anketa Erasmus studentu mobilitātei.

Pieteikuma anketa Erasmus praksei.

Erasmus Standard University Charter.

Erasmus Students Network

Erasmus Video GuideDarba laiks :
Lomonosova 4, kab 107, Talr. 67100603
Otrdiena: 14-16
Ceturtdiena: 15-18

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2012