LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 Valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
 • Pasniedzējiem
 • Studentiem

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs




  ECL valodu kursi
 
 
Pieņemts likums par 12. klases angļu/ krievu/vācu valodas eksāmena aizstāšanu ar ECL sertifikātu, tāpēc aicinām savlaicīgi pieteikties ECL eksāmenam mūsu Svešvalodas apguves un ECL sertifikācijas centrā.
ECL sertifikāts – tas ir Eiropas Savienības dokuments, kas apstiprina svešvalodas prasmes līmeni. Sertifikāts tiek atzīts visās Eiropas Savienības valstīs un būs noderīgs darbam un mācībām ārzemēs. Jebkurš interesents BSA Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā var aizpildīt pieteikumu vai Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrā www.ecl.lv un veikt sava līmeņa testēšanu (noteikt savu līmeni):
- angļu valodā,
- vācu valodā,
- spāņu valodā,
- krievu valodā.

 
 



Copyright © by The Baltic International Academy 2009