LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 ECL valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
  • Pasniedzējiem
  • Studentiem

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Normatīvie dokumenti
 
 
 • ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020

 • • Trīspusēja studiju līguma parauga aizpildīšanas vadlīnijas

  ECTS Users' Guide
  • ERASMUS+ Student Charter

  Erasmus Students Network


  Erasmus+ Student and Alumni Association
  • Nolikums par studentu un docētāju starptautiskās mobilitātes realizāciju pēc ERASMUS+ programmas starp programmas valstīm un partnervalstīm

   
     Copyright © by The Baltic International Academy 2016