LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  BSA VĀCU VALODAS UN KULTŪRAS CENTRS
 
 
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Vācu valodas un kultūras centrs funkcionē pamatojoties uz svešvalodas nodaļas un Baltijas Starptautiskās akadēmijas programmām „Tūrisma un viesmīlības vadība” un „ Uzņēmējdarbība EBS - Rīga”Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Vācu valodas un kultūras centra darbības joma vērsta:
Uz vācu valodas un vācu runājošo valstu kultūras popularizāciju Latvijā, piesaistot sadarbībai Baltijas valstu universitātes;
Uz starp universitāšu saiknes izveidi ar vācu valodas veicināšanu, kā starptautisko sakaru valodu starp Baltijas Starptautisko akadēmiju (BSA) ar Baltijas valstīm un vācu runājošām valstīm (Vācija, Austrija, Šveice, Luksemburga, Lihtenšteina un Beļģija) .Aktivitātes:

1. Dalība starptautiskos konkursos, ar turpmāko zinātniski starptautisko semināru un konferenču organizāciju un vadīšanu, apmainot un apvienojot zinātniski-metodisko starp universitāšu informāciju.
2. Kultūras pasākumu organizācija un novadīšana saistībā ar vācu runājošo valstu vēsturi, politiku, reģionālo ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām, vērstām uz vācu valodas un kultūras popularizāciju un attīstību Latvijā.
3. Ekskursiju un tematisku semināru organizācija Vācijā, Austrijā un Šveicē ,Luksemburga, Lihtenšteina un Beļģija ar mērķi iepazīties ar kultūru, vēsturi un šo valstu tradīcijām, ar obligāto augstāko izglītības iestāžu apmeklējumu.
4. Lietišķo tikšanos organizācija ar vācu runājošo valstu vēstniecību pārstāvjiem un kontaktu nodibināšanu ar starptautiskiem izglītības centriem vācu valodas, kultūras un vēstures jomā.
5. Akadēmiskās mobilitātes attīstība starp Eiropas Savienības universitātēm caur centra popularizāciju plašsaziņas līdzekļos ar brīvprātīgo studentu piesaisti.

Bibliotēka

Ir atvērta un pastāvīgi darbojas bibliotēka, kurā ir savākti daudz materiālu ekonomikā, politikā, tieslietās, psiholoģijā un kulturoloģijā. Daudzus materiālus akadēmijai ir dāvinājuši vācu zinātnieki. Ir pieejams elektronisks katalogs, kurš atvieglos Jūsu darbu, meklējot vajadzīgo literatūru.

Vācu valodas kursi

Vācu valodas apguve pie mums - palīdzēs Jums iekārtoties darbā un kļūt konkurētspējīgam Eiropas darba tirgū!
Vācu valodas apguvei tiek izmantoti mūsdienīgi mācību līdzekļi, kurus ir sagatavojušas vadošās vācu izdevniecības. Pasniegšanas pamatprincips - no vienkāršā uz sarežģīto. Studējošie apgūst vācu valodas struktūru un loģiku, četras galvenās prasmes: sarunvalodu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu. Papildus audio – un videomateriāli padara nodarbības vēl efektīvākas.Konsultacijas

Centrā var saņemt konsultāciju par vācu valodas eksāmenu nokārtošanu Gētes universitātē (Rīga) dažādu līmeņu sertifikātu saņemšanai, piemērots „Viseiropas rekomendācijām vācu valodas apgūšanā”. Centrs informē par pasākumiem, kas notiek Gētes universitātes ietvaros, Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestā (DAAD) un Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā (Hochschulkontor).

Papildus informāciju Jūs varat saņemt:
BSA Vācu valodas un kultūras centra vadītāja –
docente Svetlana Jaškina
Lomonosova iela 1/4, 223 kabinets
Tālr. +371 26041790
svetlana.jaskina@bsa.edu.lv


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009