LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Vācu centra jaunumi
 
 
2013.gadā 18.martā Starptautirskās konferences “Kultūras mantojums un tūrisma teritorijas: pilsēta kā tūrisma teritorija” ietvaros vācu valodas informācijas centrā notika kopīga lekcija ar profesori no Berlīnas universitātes “BEST-SABEL” Ute Zolfs kundzi un BSA docentes Svetlanu Jaškinu par tēmu «Lernen – ein Leben lang», kurā piedalījās arī 3.kursa bakalaura programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” studenti no BSA un studenti no «BEST-SABEL» universitātes. Starpaugstskolu kontaktu attīstības ietvaros studenti varēja iepazīties ar augstskolām-partneriem no Vācijas , apmainīties ar informāciju, kā arī novadīt interviju par tēmu “ Rīga – kultūras galvaspilsēta 2014”. Tādi kopīgie pasākumi, vācu valodas informācijas centra ietvaros nostiprina sadarību starp mācību iestādēm, kā arī nostiprina saikni starp studentiem un pasniedējiem. Kā turpinājums starpuniversitāšu sadarbibai ar universitāti “BEST-SABEL”, tiek plānots brauciens studentiem no bakalaura programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” ar BSA vācu valodas informācijas centra vadītāju uz Vāciju ar sadarbības universitāšu apmeklēšanu.
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Vācu Valodas Informācijas centra ietvaros 2013. gada 14. martā studenti Baltijas Starptautiskās Akadēmijas bija uzaicināti uz Pavasara koncertu ansambļa „Rheinsänger“ Ērika J. Grūbeļa vadībā . Koncerts notika Latvijas Universitātes konferences zālē akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10). Šī pasākuma organizatori bija Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Austrijas bibliotēka, kā arī Šveices lasītava.Koncertā piedalījās Autrijas vēstnieks Stefans Peringers. Muzikālā vakara viesiem tika piedāvāta interesanta programma, kuras ietvaros katrs varēja izjust īpašu muzikālo kompozīciju nacionālo kolorītu.
6 martā 2013 gadā Vācu valodas informācijas centra ietvaros notika tematiskā lekcija docentes I. Ratanovas tēma : Profesionāla izglītiba Vācijā : Minhenes un Bavārijas pieredze, kurā piedalījas programmas EBS-Rīga studenti.

Par pamata tematu lekcijā kalpoja materiāli, nodrošinātie Tirdzniecības- Rūpniecības Palātas Minhenes un Augšbavārijas (Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria), vizītes laikā Minhenē (novembris 2012 g.) rāmjos ES dotācija LLP, kurā kopīgi ar 10 valstu pārstāvjiem arī ņēma dalību I.Ratanova. Lekcijas rāmjos studenti iepazinās ar vācu modeli «Dual system» profesionālās izglītības, ar tā pamatiem,sistēmu un struktūru; lomu un nozīmi Tirdzniecības- Rūpniecības Palātas realizācijā sākuma profesionālajā izglītībā, kā arī ar prasībām sagatavei iekšējo treneru kompānijās (In-company trainers) Bavārijā.


Baltijas Starptautiskās akadēmijas Vācu Valodas Informācijas centra ietvaros 2012. gada 13. decembrī bija uzaicināti uz profesora doktora Rūdolfa Agstnera grāmatas prezentāciju „VON KAISERN, KONSULN UND KAUFLEUTEN - Band 2 Diek.(u.)k. Konsulatein Arabien, Lateinamerika, Lettland, Londonund Serbien” (Austrija) prezentācija notika Latvijas Universitātes konferences zālē akadēmiskajā bibliotēkā. Šī pasākuma organizatori bija Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas vadītāja V.Kotsere un Austrijas bibliotēka Rīgā vadītāja N.Kochetkovoy, kas cieši sadarbojas ar Baltijas Starptautisko akadēmiju.
Vācu Valodas Informācijas centrs BSA piedāvā interesanti un izklaidējoši apgūt vācu valodu nelielās grupās pēc moduļu sistēmas studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem BSA un BPMA kā ar sākotnējām, tā arī ar progresīvajām līmeņa prasmēm vācu valodā. Pierakstīšanas pie vācu informācijas centra vadītājas S.Jaškinas Lomonosova ielā 1 /4, 223 kabinetā tel. 26041790, e-mail: svetlana.jaskina@bsa.edu.lv
Baltijas Starptautiskās akadēmijas studenti Vācu Valodas Informācijas centra ietvaros 18. oktobrī „Tūrisma un viesmīlības vadība” bija uzzaicināti uz atvērto durvju dienu par godu 15 gada dienai Vācijas vēstniecībai.


Baltijas Starptautiskās akadēmijas Angļu un Vācu Valodu Centru ietvaros 2012. gada 30. oktobrī (105. audit.) notika starptautisks studentu seminārs “Starpkultūru komunikāciju īpatnības Eiropas Savienības valstīs”, kurā piedalījās BSA, ERASMUS un BPMA studenti no šādām studiju programmām: “Uzņēmējdarbība”, “EBS-Riga”, “Tūrisma un viesmīlības vadība”, “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”, “Sociālais darbs”, “Psiholoģija”. Semināra tēzes tiek publicētas elektroniski angļu un vācu valodās .
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Vācu Valodas Informācijas centra ietvaros 2012. gada 17. oktobrī BSA studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības vadība” studenti piedalījās ikgadējā seminārā, ko organizēja Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienests (DAAD) par dažādām stipendijām studiju programmu apguvei un pētnieciskajiem darbiem Vācijā 2012./2013. mācību gadā.
Tikšanās laikā studenti uzzināja par iespējām studentiem no Latvijas iegūt finansiālo atbalstu gan dalībai augstskolu vasaras kursos, kas paredzēti vecāko kursu studentiem, gan arī studentu grupu braucieniem. Absolventiem ar labām vācu vai angļu valodas zināšanām, kas jau ir ieguvuši zinātnisko grādu jebkurā zinātņu nozarē, ir iespējas pretendēt uz stipendijām 2013./2014. mācību gadam maģistra studiju programmā.
2012. gada 17. oktobrī Baltijas Starptautiskās akadēmijas Vācu Valodas Informācijas centrā notika BSA studentu tikšanās ar “Berlīnes BEST-SABEL” augstskolas profesoru Dr. Ute Solf.
Tikšanās tēma bija veltīta augstskolu sadarbības attīstībai, ņemot vērā iespēju organizēt informatīvus braucienus gan mūsu, gan Vācijas studentiem. Šāda sadarbība veicina kontaktu nostiprināšanos starp augstskolām, kā arī personīgo attiecību attīstību starp studentiem un pasniedzējiem.


3. oktobrī Sveicam Vācijas neatkarības dienā!
Svinības sākās ar fanfarām Republikas laukumā, kur 1990.gada 3.oktobrī 16 jaunieši no 16 federālajām zemēm pacēla Vācijas melnsarkandzelteno karogu kā Austrumvācijas un Rietumvācijas apvienošanās zīmi.

BSA Vācu Valodas Informācijas centrs informē, ka 3.oktobrī plkst. 10.00. Latvijas Universitātē (Rīga, Raiņa bulv.19, 2.aud.) Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piedāvā studentiem un pasniedzējiem apmeklēt Vācijas vēstniecības. Rīgā rīkotā Vācijas Parlamenta deputāta Bernhard Schulte-Drüggelte, lekciju par Starptautisko parlamenta stipendiju, kas notiks vācu valodā.
2012. gada 17. aprīlī BSA Vācu informācijas centrs un svešvalodu katedra organizēja starptautisko zinātniski – praktisko semināru “Reģionālās ekonomikas, politikas un tiesību īstenošana Eiropas valstīs”.
Kura mērķis – nostiprināt BSA sakarus ar Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīm balstoties uz zinātniski – praktisku sadarbību starp zinātniekiem, doktorantiem un maģistrantiem.


Sīkāk


BSA un BPMA studenti, un tie, kuri interesējas par vienu no mūsdienu nozīmīgākajām rakstniecēm Crista Wolf, kura kā viena no nedaudzajām vācu valodā rakstošajām 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta sākuma autorēm ieguvusi plašu starptautisko atpazīstamību!

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ielūdz Jūs uz Dr. phil. Terēzes Hornigkas (Therese Hörnigk) vieslekciju, kas veltīta rakstnieces Kristas Volfas (Christa Wolf, 18.03.1929. – 01.12.2011.) atcerei. Dr. phil. Terēze Hornigka no 1972. līdz 1992.gadam strādāja kā literatūrzinātniece VDR Zinātņu akadēmijā, no 1992. līdz 1997. gadam viņa lasīja lekcijas Humboldta Universitātē Berlīnē, ASV, Francijā, Itālijā, Kanādā, Spānijā un Īrijā, bet no 1998. līdz 2007. gadam viņa vadīja Brehta nama literatūras forumu. Dr. phil. Hornigka rakstījusi neskaitāmas publikācijas par literatūru un literārajām izpausmēm 20. gadsimtā, tostarp vairākus rakstus par Bertoldu Brehtu un fašisma tematiku agrīnajā VDR literatūrā. Dr. phil. Hornigka 1989. gadā izdeva monogrāfiju „Christa Wolf” par izcilo rakstnieci Kristu Volfu.

Vieslekcija notiks piektdien, 16. martā, plkst. 17:30, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 204. auditorijā (Visvalža ielā 4a, Rīgā),vācu valodā ar konsekutīvo tulkojumu latviešu valodā un dalība tajā ir bez maksas.

Plašāka informācija par vieslekciju Rīgā, mini-konferenci Tartu, Dr. phil. Hornigkas CV un ieteicamās literatūras saraksts, kā arī informācija par citām Biroja vieslekcijām: http://www.hochschulkontor.lv/lv/pasakumi


BSA ES informācijas pakalpojumu centrs un BSA Vācu informācijas centrs organizēja informatīvu semināru par Vācijas sadarbības partneru piedāvātajām iespējām un jauniem izaicinājumiem.
Seminārā piedalījās Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītāja Ieva Pranka, Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbiroja vadītāja Diāna Vaivode, DAAD informācijas centra pārstāve Ieva Dzelme.Vācu Valodas Informācijas centrā BSA 2012. gada 21. februārī notika tikšanāš ar pārstāvi no International School of Management Kathrin Ackermann (Frankfurte).
Tikšanos apmeklēja programmas direktore EBSI-RĪGA as.prof. T. Golubkova, vācu valodas centra vadītāja doc. S.Jaškina un svešvalodu katedra vadītāja doc. I. Popova.
Svešvalodu katedrs BSA piedāvā praktiku priekšmetos «Einführung in Gesellschaft und Kultur Deutschlands», angļu un vācu valodu: vācu un angļu runājošajās Eiropas valstīs sertifikāta iegūšana, to mērķis konkurentspējas palielināšana Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentiem Eiropas darba tirgū līdzās citām augstskolām.Praktikums priekšmetā « Einführung in Gesellschaft und Kultur Deutschlands und Österreichs». Programmas ietvaros EBSI – RIGA. Uzņēmējdarbības fakultātes BSA


Baltijas Starptautiskās akadēmijas studenti un pasniedzēji trešo reizi ņēma dalību praktiskajā seminārā priekšmetā „Ievads kultūrā un sabiedrībā Vācijā un Austrijā ” programmas ietvaros „Tūrisma un viesmīlības vadība” un EBSI – RIGA uzņēmējdarbības fakultāte BSA ar augstskolas partneri Munich Business School Vācijā vizīti. 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2011