LV RU EN
 Zinātniskais darbs
 Nodarbību saraksts
 Kursi
 Kontakti

 Vasaras skolas

 Administratīvā un
 Kriminālā Justīcija
 MŪSU VĒSTIS


 Studiju maksa

 Jaunumu arhīvs
Maksu par apmācību Jūs  varat veikt pēc sekojošiem  rekvizītiem:

SIA “Baltijas Starptautiskā
  Akadēmija”
  Reģ. Nr. 40003101808


A/S "Swedbank"
IBAN :
LV68HABA0551003662871
SWIFT : HABALV22

Ieteikumus un ziņojumus
par kļūdām lūdzam sūtīt
uz e-pasta adresi
webmaster@bsa.edu.lv
ERASMUS

	Svešvalodu apguves un ECL sertifikācijas centrs

	ES informācijas pakalpojumu centrs

	Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā

Angļu valodas centrs

BSA VĀCU VALODAS UN KULTŪRAS CENTRS

	 BSA Ziemeļvalstu centrs

Русский центрArt Gallery

LTA


Янтарный берег  Jaunumi
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Baltijas Starptautiskā akadēmija 5.jūlijā plkst.17:00-18:30 organizē atklāto apaļo galdu “Sabiedrības etniskā daudzveidība un tiesības uz kvalitatīvu izglītību”
Dalībnieki:
-Nacionālo kultūras biedrību pārstāvji
- zinātnieki;
- vidusskolu un augstskolu pasniedzēji;
- skolēni;
- studenti;
- žurnālisti.
Apaļā galda adrese: Rīga, Lomonosova iela 1/4, 208.aud.

04.07.2018
 
   
Baltijas Starptautiskā akadēmija 27.jūnijā plkst.12:00 -13:30 organizē atklāto semināri – diskusiju “Sabiedrības pieprasījums uz multilingvālu augstāku izglītību”
Dalībnieki:
- zinātnieki;
- vidusskolu un augstskolu pasniedzēji;
- skolēni;
- studenti;
- žurnālisti.
Semināra adrese: Rīga, Lomonosova iela 1, 207.aud.


25.06.2018
 
   
UZMANĪBU!
Rīgas un filiāļu pasniedzēju un darbinieku kopējā sanāksme notiks 2018. gada 5. jūlijā, plkst. 14:30, Lomonosova ielā 4 – 116. kab.

22.06.2018
 
   
BiArt galerija aicina uz fotogrāfes Olgas Kull izstādi. Atklāšana notiks 20. jūnijā plkst. 16:00, pēc adreses: Lomonosova iela 4, 1 stāvā.


20.06.2018
 
   
Izlaidums!
Studiju virziena “Tiesību zinātne” izlaidums notiks 2018. gadā 27. jūnijā, plkst. 16:00.
Cienījamie bakalaura un maģistrantūru “Privāttiesības” un “Krimināltiesības” absolventi!
Diplomu svinīga izsniegšana notiks 27.06.2018 (trešdien), plkst. 16:00. Rīgā, Lomonosova ielā 1/4, aktu zālē. Visiem jābūt plkst. 15:30, lai saņemtu mantijas.
Par mantijas īri Jums jāsamaksā 7 eiro ar pārskaitījumu uz BSA kontu (ir mājas lapā). Ar norādījumu-par mantiju.
SVARĪGI: Izdrukāts maksājuma uzdevums jāpaņem līdzi, lai parādītu dežurantei un saņemtu mantiju. Bez mantijas uz skatuves nedrīkst būt!
P.S. Cepures pušķim, līdz diploma saņemšanas brīdim ir jābūt cepures labajā priekšējā pusē. Pēc diploma saņemšanas to pārliek uz cepures kreiso pusi.

13.06.2018
 
   
BSA STUDENTIEM UN ABSOLVENTIEM ir papildus iespējas doties praksē uz ES valstīm, Erasmus programmas ietvaros, laika periodā no š.g. jūlija līdz septembrim.
Ir jāgriežas Erasmus nodaļā, Lomonosova ielā 4. – 107. kabinetā.
Pieņemšanas laiks: Otrd. 14:00-16:00, Ceturt. 16:00-18:00.
Tel. +371 67100603, е-mail: erasmus@bsa.edu.lv
Pieteikumus tiek pieņemti līdz 2018. gada 30.jūnijam.

Administrācija 11.06.2018
 
   
BSA darba grafiks ar izlaiduma kursiem Rīgā pavasarī 2017. /2018. studiju gada.

05.06.2018
 
   
Cienījāmie studenti!
Lai mēs varētu uzlabot studiju procesa kvalitāti, lūdzam līdz š.g. 30. jūnijam aizpildīt studentu aptaujas anketu (anketa.bsa.edu.lv). BSA vadība izvērtēs Jūsu komentārus un priekšlikumus.
Ar cieņu,
BSA rektorāts

31.05.2018
 
   
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Studentu Mākslas galerija BiArt Aicina Jūs piedalīties speciālās auditorijas «Kazahstāna mākslinieku daiļrade» atklāšanā, kas notiks 2018.g. 30. maijā, plkst. 14:30 BSA ēkā, Lomonosova ielā 1/4, 3. stāvā, 306. auditorijā

BiArt galerija 29.05.2018
 
   
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Studentu mākslas galerija BiArt aicina visus interesentus ņemt dalību ikgadējā izstādē Krāsu pasaule. Darbus izstādei var iesniegt gan tie, kas vēl tikai mācās, gan profesionāļi un mākslas studiju dalībnieki neatkarīgi no vecuma un izglītības.Garantējam izstādīt vismaz vienu katra autora darbu.
Darbus pieņem Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 24.,25. un 28. maijā no 16.00 līdz 18.00, 26.maijā (sestdien) no 12.00 līdz 16.00 Lomonosova 1/4.

24.05.2018
 
   
Studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” studenti!
Kursa darbu aizstāvēšana – 29.05.2018.
Kursa darbi jānodod dekanātā (115.kab.) 24.05.2018. (10.00 – 15.00) ar darba zinātniskā vadītāja parakstu.
Tel.info - 26787723

15.05.2018
 
   
Studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” studenti!
Kursa darbu aizstāvēšana – 29.05.2018.
Kursa darbi jānodod dekanātā (115.kab.) 24.05.2018. (10.00 – 15.00) ar darba zinātniskā vadītāja parakstu.
Tel.info - 26787723

10.05.2018
 
   
Cienījamie studenti! Bakalaura un maģistrantūtas, studiju virziena “Tiesību zinātne” izlaidums notiks 2018. gadā 27. jūnijā, plkst. 16:00.

09.05.2018
 
   
BiArt Galerija aicina un Galerijas 2014-2015. studiju gada laureātes, mākslinieces Alla Koroļovas personālas auditorijas atklāšanas ceremonniju, kas notiks 9. maijā plkst. 16:00 BSA Lomonosova 1/4 ēkā 309. auditorijā (3. stāvā)
08.05.2018
 
   
Cienijamie docētāji un studenti! BiArt galerija aicina Jūs uz BSA dizaina skolas studentu darbu izstādes atklāšanu 23.04. plkst.16:30, Lomonosova 4.
25.04.2018
 
   
Lielā Talka! Pieteikšanās pa e-pastu: shlegelmilh.designer@gmail.com


24.04.2018
 
   
Blood donor day in BSA! Gaidām tevi!


24.04.2018
 
   
UZMANĪBU!
JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU!
No 01.02.2018. līdz 24.05.2018. BSA grāmatvedībā 303. kab. pieņem pieteikumus studiju un(vai) studējošā kredītiem uz pavasaras semestri 2017./2018. mācību gada.

19.04.2018
 
   
Izmaiņas AAS BALTA pieņēmšanas laikā.
Labdien cienījamie BSA darbinieki!
Vēlos informēt, ka 24. aprīļa (otrdienas) pieņemšana tiek pārcelta uz 26. aprīli (ceturtdien) no plkst. 16:00 līdz 16:30.
Savukārt 8. maijā pieņemšana nenotiks un pieteikumus varēsiet iesniegt nākamajā tikšanās reizē 22. maijā 220 kabinetā.
Ja nepieciešams palīdzēt ar pieteikumu aizpildīšanu, zvaniet man jebkurā laikā uz tel. 26488995.
Ar cieņu, Jūsu konsultante Ilze Samohina.

19.04.2018
 
   
Cienijamie studentii!
Informējam, ka no 07.05.2018 līdz 12.05.2018 būs akadēmisko parādu kārtošas nedēļa (Ieskaites, eksāmeni, referāti un prakses ) pēc samazināta tarifa. -10 eiro.

16.04.2018
 
   
Cienījamiei docētāji un studenti! BiArt galerija aicina Jūs uz ikgadējajas Lielajas pavasara izstādes atklāšanu, kas notiks 12.aprīlī, plkst.16:30, Lomonosova 1/4, 1. stāvā
12.04.2018
 
   
Par darbadienu 30.04.2018 pārcelšanu.
03.04.2018
 
   
2018. gada 7 aprīlī no plkst. 13:30 notiks asociētā profesora amata Ekonomika un uzņēmējdarbības nozares Sociālā ekomomika apakšnozares pretendenta Žannas Caurkubules atklātā lekcija ar tēmu “Ievads sociālajā politikā”. Lekcija notiks Baltijas Starptautiskā akadēmijā, Lomonosova iela 4, 311.auditorijā.

28.03.2018
 
   
2018. gada 7 aprīlī no plkst. 10.00 notiks asociētā profesora amata Ekonomika un uzņēmējdarbības nozares Latvijas tautsaimniecība apakšnozares pretendenta Olgas Pavukas atklātā lekcija ar tēmu “21. gadsimta darba tirgus paradoksi: mikrouzņēmumu darbības analīze Latvijā”. Lekcija notiks Baltijas Starptautiskā akadēmijā, Lomonosova iela 4, 407.auditorijā.

28.03.2018
 
   
Cienījamie Maģistranti!
Informācijai!
´Krimināltiesības´ un ´Privāttiesības´ maģistru darba aizstāvēšanas termiņi.
27.04.2018 - plkst.: 18:00. - Maģistra darba priekšaizstāvēšana.
15.05.2018 - Maģistra darba 100% gatava darba nodošana dekanātā.
29.05.2018 - Apgaitas lapas nodošana dekanātā.
09.06.2018 - plkst.: 10:00. – Maģistra darba aizstāvēšana.
28.06.2018 - plkst.: 16:00. – izlaidums.
Pirms nodot gatavu maģistra darbu dekanāta, pārliecinieties ka uz titullapām ir darba vadītāju paraksti, lai ir atsauksme no darba vadītāja, disks, ja darbs rakstīts krievu valodā- obligāti kopsavilkums.
Maģistra darbs netiks pieņemts dekanātā, ja kauktas no augstāk minētiem trūks.
P.S. Uz priekšaizstāvēšanu nedrīkst būt neviena akadēmiskā parāda. Savādāk uz priekšaizstāvēšanu netiksiet pielaisti.

28.03.2018
 
   
Cienījamie ´Tiesību zinātne´ programmas studenti!
Informācijai!
2018. gadā 12. aprīlī plkst. 16:00., notiks kursa darbu aizstāvēšana parādniekiem.
Ir iespēja nokārtot savu parādu studiju kursā “kursa darbs”.
Lūdzu jau iepriekš paziņot – tiesību zinātnes dekanātam, sava kursa darba tematu un darba vadītāju.

28.03.2018
 
   
Cien. "Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas" un "Cilvēku resursu vadīšanas" maģistranti!
Maģistru darbu priekšaizstāvēšana notiks 19.maijā plkst. 13:30 409. auditorijā L/4. Maģistru darbu aizstāvēšana notiks 16. jūnijā plkst. 10:00 409. auditorijā L/4!

27.03.2018
 
   
2018. gada 17-18 maijā Daugavpilī būs VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”.
26.03.2018
 
   
2018. gada 26. aprīlī Rīgā BMA būs starptautiska zinātniski-praktiska konference ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE
23.03.2018
 
   
2018. gada 24. martā no plkst. 10.00 notiks asociētā profesora amata Ekonomika un uzņēmējdarbības nozares Latvijas tautsaimniecība apakšnozares pretendenta Viktora Morohina atklātā lekcija ar tēmu “Zinātnes un tehnoloģiju inovācijas un uzņēmējdarbības aktivitāte (ekonomiskais aspekts)”. Lekcija notiks Baltijas Starptautiskā akadēmijā, Lomonosova iela 4, 214.auditorijā.

21.03.2018
 
   
The Embassy of the Republic of Uzbekistan in cooperation with Baltic International Academy have the honor to invite you to the celebration of «Navruz» Thursday, 22 of March 2018, at 15.30 p.m. Address: Lomonosova 1/4, Baltic International Academy, Foyer


15.03.2018
 
   
Aicinām apmeklēt BSA atvērto durvju dienu, kas norisināsies š.g. 20.martā plkst.16:00.
Pasākuma programma:
Plkst. 16:00-17:00 – informatīvā tikšanās ar BSA pārstāvjiem
Plkst. 17:00-18:00 – iespēja noklausīties lekciju BSA Mazajā akadēmijā
Adrese: Lomonosova iela 4, 116.aud.
Tālr. 67100610, 67100626

14.03.2018
 
   
Aicinām piedalīties ikgadējās starptautiskās zinātniski-praktiskās konferences SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA. 2018 norisē 2018. gada 27., 28. aprīlī, Rīgā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.
Šā gada konferences temats: JAUNO TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA NOZIEDZĪBAS IEROBEŽOŠANĀ.


14.03.2018
 
   
Informācijai! Pēdējo kursu studenti!
24.04.2018 - priekšaizstāvēšanas 80% gatava kvalifikācijas/diplomdarba nodošana dekanātā.
26.04.2018 - plkst.: 14:00 - Kvalifikācijas/Diplomdarba priekšaizstāvēšana.
15.05.2018 - Kvalifikācijas/Diplomdarba 100% gatava darba iesniegšana dekanātā.
29.05.2018 - Apgaites lapas nodošana dekanātā.
07.06.2018 - plkst.: 10:00 - Kvalifikācijas/Diplomdarba aizstāvēšana.
28.06.2018 - plkst.: 16:00 - izlaidums.
Pirms nodot gatavu kvalifikācijas/diplomdarbu dekanāta, pārliecinieties ka uz titullapām ir darba vadītāju paraksti, lai ir atsauksme no darba vadītāja, disks, ja darbs rakstīts krievu valodā- obligāti kopsavilkums.
Kvalifikācijas/Diplomdarbs netiks pieņemts dekanātā, ja kauktas no augstāk minētiem trūks.
P.S. Uz priekšaizstāvēšanu nedrīkst būt neviena parāda. Savādāk uz priekšaizstāvēšanu netiksiet pielaisti.

13.03.2018
 
   
Mīļās Baltijas Starptautiskās akadēmijas sievietes: pasniedzējas, darbinieces un studentes!
Sveicam Jūs Starptautiskajā Sieviešu dienā 8. martā!
Lai šo skaisto pavasara svētku siltums visu gadu silda Jūsu sirdis!


08.03.2018
 
   
BSA STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJU UZMANĪBAI!
Sanāksme, kura ir ieplānota 06.03.2018 tiek pārcelta uz 13.03.2018 plkst.16.00, Lomonosova ielā 4. - 309. aud.

05.03.2018
 
   
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakantājām akadēmiskā personāla vietām:
13.02.2018
 
   
Baltijas starptautiskās akadēmijas mācību daļa meklē darbinieku - operatora amatam. Gaidam Jūsu CV uz e-pastu info.md@bsa.edu.lv


30.10.2017
 
   
BSA 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestra izlaidumu saraksts.
01.02.2018
 
   
Izlaidums!
Studiju virziena “Tiesību zinātne” izlaidums notiks 2018. gadā 09. februārī, plkst. 17:00.
Cienījamie bakalaura un maģistrantūru “Privāttiesības” un “Krimināltiesības” absolventi!
Diplomu svinīga izsniegšana notiks 09.02.2018 (piektdiena), plkst. 17:00. Rīgā, Lomonosova ielā 1 / 4, aktu zālē. Visiem jābūt plkst. 16:30, lai saņemtu mantijas.
Par mantijas īri Jums jāsamaksā 7 eiro ar pārskaitījumu uz BSA kontu (ir mājas lapā). Ar norādījumu-par mantiju.
SVARĪGI: Izdrukāts maksājuma uzdevums jāpaņem līdzi, lai parādītu dežurantei un saņemtu mantiju. Bez mantijas uz skatuves nedrīkst būt!
P.S. Cepures pušķim, līdz diploma saņemšanas brīdim ir jābūt cepures labajā priekšējā pusē. Pēc diploma saņemšanas to pārliek uz cepures kreiso pusi.

24.01.2018
 
   
Cienījamie studenti,
Bakalauriem diplomdarbu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšana notiks 2018. gada 18. janvārī, plkst. 10:00. 302 un 317. auditorijā.
Maģistratūrai - Krimināltiesības., maģistra darbu aizstāvēšana notiks 2018. gada 18. janvārī, plkst 10:00. 317. auditorijā.
Maģistratūrai- Privāttiesības., maģistra darbu aizstāvēšana notiks 2018. gada 19 un 20. janvārī, plkst. 10:00. 217. auditorijā.

10.01.2018
 
   
Cien. "Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas" un "Cilvēku resursu vadīšanas" maģistranti!
Maģistru darbu aizstāvēšana notiks 19. janvārī plkst. 15:00 un 20. janvārī plkst. 10:00 409. auditorijā L/4!

05.01.2018
 
   
Baltijas Starptautiskās akadēmijas kafejnīcā ir atklāta jauna mākslas darbu galerija.
Biedrības “Grafikas kamera” fondu darbi
· A. Silabrama 2004.g. “Ģimene”
· T. Pīpkalējs 2002. g. “Tomātu diskriminācija”
· Lova Kaprāle 2005.g. “Denkratāles”
· E. Jankeviča 2000.g. “Koks”
· I. Miezīte 2009.g. “Bez nosaukuma”
· G. Ruģēna 2003.g. “Zīmes”
· I. Zīle 2006.g. “Dabas zīmes”
18.12.2017
 
   
2017. gada 8. decembrī Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils Universitāte Rīgas Stradiņa universitāte Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach veiksmīgi veikuši VI starptautiska zinātniska praktiska konference Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas


12.12.2017
 
   
Aicinām studentus apmeklēt semināru par kopīgo maģistrantūras studiju programmu iespējām 2017. gada 5. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas studentus un citus interesentus pieteikt dalību informatīvam semināram par kopīgo maģistrantūras studiju programmu iespējām studentiem Eiropas Savienības Erasmus+ - Erasmus Mundus programmā.
Seminārā varēs uzzināt par studiju iespējām Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras studiju programmā, kā arī savu pieredzi par Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras studiju programmas īstenošanu stāstīs absolvente Agnese Lāce.
Norises laiks: 2017. gada 5. decembris no plkst. 15.30 līdz 17.00
Vieta: VIAA telpas, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zāle
Lejupielādēt darba kārtību.
Aicinām interesentus līdz 2017. gada 30. novembrim pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu. Reģistrēšanās var tikt slēgta ātrāk, sasniedzot maksimālo pieļaujamo dalībnieku skaitu, telpas ietilpības dēļ.
Pēc reģistrācijas slēgšanas dalībniekiem tiks nosūtīts apstiprinājums dalībai seminārā.
VIAA kontaktpersona: Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv


30.11.2017
 
   
2017. gada 29. novembrī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisinājās Zinātniski-praktiskais seminārs "Kriminālās vardarbības, Pieaugušo piesaistes stila un Personības iezīmju izpēte ieslodzītajiem vīriešiem" balstīts uz BSA pētnieces un docētājas, Daugavpils Universitātes doktora grāda pretendentes Lauras Šīmanes-Vīgantes pētniecisko darbību.
Semināru atklāja BSA valdes loceklis, Senāta priekšsēdētājs prof.Staņislavs Buka, Vierziena "Psiholoģija" vadītāja prof.Irina Plotka, as.prof. Ņina Blūmenaua un viens no vadošākajiem kognitīvajiem psihologiem Latvijā Dmitrijs Igoņins. Seminārā piedalījās pārstāvji no Ieslodzījuma Vietu pārvaldes un resocializācijas daļas pārstāvji no pieciem Latvijas cietumiem, daļa no kuriem ir arī BPMA studenti. Pēc Lauras Šīmanes-Vīgantes prezentācijas, kurā tika izklāstīti galvenie pētījumu etapi sākot no 2011.gada sekoja diskusija un tika pārrunātas sadarbības iespējas, kas tuvākajā laikā tiks īstenotas.

30.10.2017
 
   
UZMANĪBU BSA Satversmes sapulces locekļiem!
Trešdien 2017.g. 6. decembrī plkst. 14.00 (L4, aud.319) notiks BSA Satversmes sapulce.

BSA Satversmes Sapulces sekretāre 23.11.2017
 
   
Cien. "Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas" un "Cilvēku resursu vadīšanas" maģistrant!
Maģistru darbu priekšaizstāvēšana notiks 9. decembrī 10:00 409. auditorijā L/4!

23.11.2017
 
   
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina konkursu uz vakantājām akadēmiskā personāla vietām:


 
   
Cienijamie studenti!
Diplomdarba priekšaizstāvēšana notiks 30. novembrī plkst. 16:00, 217. auditorijā Lomonosova ielā 1.

20.11.2017
 
   
Cienijamie studenti, Maģistra darba priekšaizstāvēšana notiks 24. novembrī plkst. 18:00, 217. auditorijā Lomonosova ielā 1, un 25. novembrī plkst. 10:00, 217. auditorijā Lomonosova ielā 1.

20.11.2017
 
   
Šī gada 23. novembrī plkst. 14:30 Lomonosova ielā 1, 222. auditorijā, notiks Valsts Ermitāžas (Sanktpēterburga, Krievija) tūrisma un speciālo programmu nodaļas vadītājas Olgas Arhipovas lekcija.
Lekcijas tēma "Starpkultūru komunikācija un muzeju tūrisma produkta attīstības veicināšana".
Aicinām visus interesentus!

20.11.2017
 
   
STUDENTU, PASNIEDĒJU UN DARBINIEKU UZMANĪBAI!
Sakarā ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas 25-gadu svinībām tiek atceltas sekojošās nodarbības studentiem:
Cet. 23. novembrī – vakara nodaļai
Piekt. 24. novembrī – dienas nodaļai

BSA Vadība 07.11.2017
 
   
BSA pasniedzēji un darbinieki!
Cienījamie kolēģi!
Aicinām Jūs šā gada 16. novembrī piedalīties svinīgā pasākumā, kas veltīts Baltijas starptautiskās akadēmijas 25 gadu jubilejai Svinīgais pasākums notiks Akadēmijas Aktu zālē Lomonosova iela 1/4 plkst.17:00

Baltijas Starptautiskās akadēmijas Valde 03.11.2017
 
   
 PASNIEDZĒJU, DARBINIEKU UN STUDENTU UZMANĪBAI
Sakarā ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas 25-gadu jubileju tiek atceltas sekojošas nodarbības:
Cet. 16.novembrī – vakara nodaļai
Piekt. 17.novembrī – dienas, vakara un neklātienes nodaļai
Sēst. 18.novembrī – Svētku diena
19. un 20.novembrī – brīvdienas
Administratīvais personāls:
16. novembrī strādā līdz plkst.14:00
17.novembrī – pēc individuāla darba grafika
18., 19. un 20.novembrī – svētku diena un brīvdienas.

02.11.2017
 
   
  Grāmatvedības un finanšu koledža piedāvā 2017. gada 13.novembrī piedalīties seminārā „Aktualitātes gada pārskata sagatavošanā par 2017.gadu”.
Seminārs notiks no 10.00 – 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 4, 317.auditorijā.


02.11.2017
 
   
    AAS "BALTA" pieņemšanas laiks Baltijas Starptautiskā Аkadēmijā


01.11.2017
 
   
31. oktobrī plkst. 15:30, Lomonosova ielā 4, 116. auditorijā notiks tikšanās ar apdrošināšanas kompānijas BALTA pārstāvjiem: "Programmas BSA un GFK darbiniekiem, kompensāciju izmaksāšanas kārtība un citi jautājumi".

23.10.2017
 
   
Cienijamie Tiesību zinātnes studenti!
Kursa darba aizstāvēšana parādniekiem notiks 26.10.2017 plkst 16:00.

12.10.2017
 
   
Psiholoģijas dienas norisinās katru gadu kopš 2013. gada. Tās koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Psiholoģijas dienu organizēšanā aktīvi ir iesaistījušās Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija, Latvijas Individuālās psiholoģijas asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija un citas. Tāpat Psiholoģijas dienu veidošanā ir iesaistījušās augstskolas, kurās tiek sagatavoti jaunie psihologi. Baltijas Starptautiskā Akadēmija katru gadu aktīvi piedalās šajā pasākumā.
Pasākumu organizē Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesore I. Plotka.
Psiholoģijas dienu organizatoru iecere ir: daudzveidīgus seminārus, meistardarbnīcas, atvērtās lekcijas, un citas aktivitātes, pirmkārt, sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai un dziļākai izpratnei par psiholoģiju mūsdienās. Un, otrkārt, informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko varam piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
Ja vēlaties piedalīties, atbalstīt, strādāt kopā – nāciet arī Jūs! Lai mums kopā izdodas!
Pasākums notiks no 06.10.2017 līdz 14.10.2017.
Vairāk info: http://www.psihologijasdienas.lv/ Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlieties reģistrēties, tad varat to izdarīt, sūtot uz e - pastu– b_urban@inbox.lv vai pa telefonu +371 67100204


05.10.2017
 
   
2017.g. 5. oktobrī Baltijas Starptautiskajā akademijā uzsaks darbu Starptautiskā konference "5.Starptautiskie Zavoloko lasījumi".
Konferenci organizē: Latvijas Vecticībnieku institūts, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrība, Latvijas reģionālo un mazāk lietoto valodu savienība. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros.
Konferences ietvaros var aplūkot fotoizstādi "Kur upe Pečora ikkatram sirdī.
Konferences darbas sakums 5.10.17. plkst 10:00, Konferenču zāle (aud.106.), lomonosova, 1/4
Reģistrācija - plkst. 9:30., aicināti visi ieinteresētie.


04.10.2017
 
   
Doc. Ludmilas Bavrinas atklātā lekcija par tēmu „Art versus design – an ongoing discussion” notiks pirmdien, 29. septembrī plkst. 1300 Lomonosova ielā 1, 301. auditorijā.

29.09.2017
 
   
Doc.,dr.phil. Ilzes Fedosejevas atklātā lekcija par tēmu "Postkoloniālā teorija 20.gs.kultūras kontekstā" notiks otrdien, 26.septembrī plkst. 13.00 Lomonosova ielā 1/4, 315.auditorijā.

21.09.2017
 
   
Cienijamie Tiesību zinātnes studenti.
Kursa darbu parādnieki!
Kursa darbus jānodod dekanātā līdz 20. oktobrim 2017. gadam.

21.09.2017
 
   
The East Africa Centre for Research and Innovation in Social Work (CRISOWO) is pleased to invite you to the International Social Work Conference that will take place from 20 to 22 March, 2018, to coincide with World Social Work Day. The conference will address the following theme: Professional Social Work and Sustainable Development in Africa. The call for abstracts and submission guidelines can be found on the conference website at: www.crisowo.org/conference2018


17.09.2017
 
   
UZMANĪBU!
JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU!
No 15.08.2017. līdz 15.11.2017. BSA grāmatvedībā 303. kab. pieņem pieteikumus studiju un(vai) studējošā kredītiem uz rudens semestri 2017./2018. mācību gada.

12.09.2017
 
   
Uzmanību!
BSA struktūrvienību vadītāju kopsapulce tiek pārcelta no 05.09.2017 uz 12.09.2017 (plkst. 16:00-17:30, Lomonosova ielā 4, 319 aud.)

05.09.2017
 
   
Apsveicam Maksimu Rapoportu ar veiksmīgo promocijas darba aizstāvēšanu 25.08.2017 un piešķirto doktora grādu Ekonomikā, specializācija "tirgzinība".


04.09.2017
 
   
Informācija grupas vecākajiem !
Pielikumā: forma e-talona atlaides pagarināšanai. Aizpildīto formu jānodod SP līdz 5.septembrīm (pastkastīte 103.kab. L-1).!


31.08.2017
 
   
Cienījamie grupu vecākie!
Iesniegumus par atlaidi gaidīsim no Jums līdz 11.septembrīm (deadline) (atstāt pastkastītē 103.kab. L-1). Uz iesnieguma jābūt Jūsu paraksts un programmas direktora paraksts! Atgādinām, ka iesnieguma veidlapa atrodas Nolikumā par BSA akadēmisko grupu vecākajiem (pielikums 4). Kopā ar iesniegumu par atlaidi jānodod rakstisku detalizētu atskaiti brīvājā formā par savu pienākumu izpildi (par pagajušo semestrī: februāris 2017 - jūlijs 2017). Studentu Parlaments ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja kopā ar iesniegumu nebūs atskaites.
Atgādinām, ka Nolikums par BSA akadēmisko grupu vecākajiem atrodas BSA mājas lapā (nodaļā STUDENTIEM).
P.S. Ja grupu vecākais nesaņema šo vēstuli pa e-pastu, lūdzam tuvākājā laikā atsūtīt savus kontaktus mums uz bsa.studentu.parlaments@gmail.com

31.08.2017
 
   
Apsveicam Kristīnu Kaļiņinu ar veiksmīgo promocijas darba aizstāvēšanu 25.08.2017 un piešķirto doktora grādu Ekonomikā, specializācija "tirgzinība".


Administrācija un BSA Akadēmiskais personāls 29.08.2017
 
   
Šī gada 29.augustā, otrdien, plkst. 16.00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā norisināsies Latvijas mākslinieku labdarības izstādes atklāšana. Visi līdzekļi, kas tiks iegūti no pārdotajām gleznām, tiks ziedoti Marka Dubovska operācijai.
Marks ir mūsu draugs, šovmens un producents, satīras un humora festivāla “МORE SMEHA” dibinātājs, festivālu “Jaunais Vilnis”, “KVN Dziedošais Kivins” un “Jurmaļina” direktors. Šodien Markam Dubovskim ir nepieciešama mūsu palīdzība. Marks daudzus gadus cīnījās par savu veselību un pašsajūtu, mēģinot ārstēt C hepatītu, ar ko viņa asinis diemžēl inficēja mediķi. Nu jau pagājušajā gadā likās, ka cīņa ir uzvarēta, ka jaunākie amerikāņu medikamenti ir snieguši pozitīvu rezultātu, taču prieks bija maldīgs, jo slimība jau atkal paspēja ielauzties Marka dzīvē, sākumā – aknu ciroze, bet vēlāk tika atklāts vēzis.
Marks daudzus gadus nevienu neapgrūtināja ar savām problēmām, kamēr pats, klusi cīnoties par dzīvību, izcieta vairākas nopietnas operācijas (asinsvadu skavošana, aknu rezekcija u.c.), iztērējot visus savus iekrājumus.
Šodien ārsti jau atkal ir izteikuši savu skarbo verdiktu – ir nepieciešama tūlītēja aknu transplantācija. Diemžēl Latvijā šādas operācijas netiek veiktas, savukārt citās Eiropas valstīs minimālā cena par šādu operāciju ir 125 000 EUR. Līdzekļu vākšana tika uzsākta salīdzinoši nesen, taču neskatoties uz to – divas trešdaļas no nepieciešamās summas jau ir saziedotas!
Labdarības izstādes organizatori – Rīgas mākslas galerijas BIArt Gallery un ANTEX Gallery - vēršas pie visiem rīdziniekiem un visas Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumu nepalikt vienaldzīgiem, jo kopā mēs varam palīdzēt Markam!

24.08.2017
 
   
Cienījamie maģistrantūras „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” un „Cilvēku resursu vadīšana” pirmā semestra studenti!
Sveicam Jūs ar jauna mācību gada uzsākšanu!
Informējam, ka 2. septembrī plkst. 12:00 (116. aud.L/4) notiks ievadlekcija, kurā tiks apspriestas 2017./2018. studiju gada aktuālākās tēmas. Ievadlekciju vadīs Jūsu maģistrantūras programmu direktore V. Siliņeviča.

23.08.2017
 
   
Cienījamie virzienu un studiju programmu vadītāji, ka arī BSA docētāji!
Atgādinām, ka lasīt lekcijas angļu valodā ir atļauts tikai tiem pasniedzējiem, kuriem ir speciāls, angļu valodas zināšanu uz attiecīgo līmeni (ne zemāk par B2) apliecinošs dokuments.
Angļu valodas testēšana notiks 29.08.2017, plkst. 14.00, Lomonosova 1, 223.aud.

BSA administrācija 23.08.2017
 
   
Pirmā kursa studentu uzmanībai!
Zinību dienai veltītā svētku sanāksme notiks 1. septembrī, dienas nodaļai plkst. 12:00, vakara nodaļai plkst. 18:00, Lomonosova ielā 1, aktu zālē.


21.08.2017
 
   
01.– 07.08.2017 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā notika “Starptautiskais kvalifikācijas celšanas seminārs praktizējošiem advokātiem”. Advokātus no Ukrainas sveicināja uz laiku pilnvarotā Ukrainas lietās Latvijas Republikā Alisa Podolyak. Svinīgā sertifikātu izsniegšana dalībniekiem notika Ukrainas vēstniecībā Latvijas Republikā.15.08.2017
 
   
Akadēmiskā un vispārējā personāla obligātā medicīnskā pārbaude notiks 30.08.2017 plkst.9.00 – 15.00 Lomonosova iela 4, 221.aud.
15.08.2017. rektora v.i. rīkojums Nr.15-08-17/1

15.08.2017
 
   

 
   
Piecas dienas programmas “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” dzīvē: Summer School for Novice Translators and Interpreters.
Esam beiguši Vasaras skolas darbu, kuru organizēja programma “Rakstveida un mutvārdu tulkošana”. Aicinām jūs noskatīties video par piecām dienām, kurās valdīja prieks, iedvesma, aizrautība, kā arī notika dažādas meistarklases.
10.07.2017
 
   
Sveicam studiju virziena "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" vadītāju, pasniedzējus, studentus un reflektantus ar akreditācijas novērtēšanas komisijas (Akadēmiskās informācijas centrs) pozitīvu atzinumu. Vēlam veiksmi!

03.07.2017
 
   
Izlaidums! Studiju virziena "Tiesību zinātne" izlaidums notiks 28.06.2017 plkst. 16:00
Cienījamie maģistrantūru "Privāttiesības" un "Krimināltiesības" maģistri! Cienījamie studiju programmas "Tiesību zinātne" studenti! Cienījamie RMT absolventi!
Diplomu svinīga izsniegšana notiks 28.06.2017 (trešdiena) plkst. 16:00 (Rīga, Lomonosova 1/4, aktu zāle). Visiem jābut plkst. 15:30, lai saņemtu mantijas.
Par mantijas īri Jums jāmaksā 7 euro ar pārskaitījumu uz BSA rēķinu (ir mājas lapā). SVARĪGI: Izdrukāts maksājuma uzdevums jāņem līdzi, lai paradītu dežurantei un saņemtu mantiju.
Bez mantijas uz skatuves nedrīkst būt!
P.S. Cepures pušķim, līdz diploma saņemšanas brīdim ir jābūt cepures labajā priekšējā pusē. Pēc diploma saņemšanas to pārliek uz cepures kreiso pusi.
P.P.S. Pēc svinīgas daļas Jūs gaida patīkams pārsteigums no Studentu Parlamenta.

21.06.2017
 
   
Cienijamie studenti! Tiesību zinātnes dekanata darba laiks būs:
Pirmdien -----
Otrdien 10:00 – 18:00
Trešdien 10:00 – 18:00
Ceturdien 10:00 – 18:00
Piektdien -----

21.06.2017
 
   
Aicinām uz BSA DS diplomdarbu aizstavēšanām 20.06.2017. no plkst. 10:00. līdz plkst. 16:30, Centrālajā korpusā, Rīgā, Lomonosova ielā 4, 212. aud.
Piedalās Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Vides dizains, 2 diplomandi;
2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Digitālā vizualizācija (Datordizains, bakalaura grāds), 12 diplomandi.16.06.2017
 
   
Cienījamie privāttiesības Maģistranti, 10.06.2017 plkst. 10-00, 217. kab. notiks maģistru darba aizstāvēšana.

05.06.2017
 
   
BSA darba grafiks ar izlaiduma kursiem Rīgā pavasarī 2016./2017. studiju gada.


03.05.2017
 
   
Welcome to the Russian Language Courses!
June 26th – July 7th. General Russian for Beginners and Beginners+ A1-A2
July 10th–July 21th. General Russian (Pre-Intermediate and Intermediate) A2 –B1
rls@bsa.edu.lv; Tel. +271 29590243

21.05.2017
 
   
3 maijā notika Mazās akadēmijas izlaidums. Tradicionāli jaunieši palaida gaisā 50 krāsainus gaisa balonus. Pavasara vētra aiznesa tos augsti debesīs. Vēlam veiksmi mūsu mazajiem akadēmiķiem, kuriem priekšā ir eksāmeni. Būsim priecīgi redzēt viņus Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu vidū. Pārējiem paziņojam, ka jauns mācību gads Mazajā akadēmija sāksies oktobrī. Gaidīsim Jūs nodarbībās!

21.05.2017
 
   
Šī gada 24. maijā plkst. 16:30 Lomonosova 1 2. stāvāgalerijā BIArt NOTIKS I.Kopeikinas – zinošās un kompetentās mākslinieces un BSA Dizaina skolas talantīgas organizātores un ilggadējas vadītājas, vienas no Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina skolas dibinātājām un tās perpetuum mobile aplūkojamās izstādes noslēguma pasākums.


18.05.2017
 
   
Tiesību zinātnes studenti, diplomdarba aizstāvēšana notiks 8. jūnijā ,plkst. 10:00!

18.05.2017
 
   
Baltijas Starptautiskās akadēmijas (BSA) pasniedzēju uzmanībai!
Informatīvi-metodiskā nodrošinājuma izvietošanu BSA mājaslapā (moodle) pasniedzēji veic patstāvīgi.
Paroles un reģistrācijas jautājumos lūgums griezties pie Maksima Belostocka: tel. +371 67100215, mob. tel. +37122017717,
e-mail: moodle@bsa.edu.lv (Pirmd.-Piektd. – plkst. 09:00-16:00)

15.05.2017
 
   
2017.gada 1. jūnijā plkst. 12:00 Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (Lomonosova iela 1/ 4, aktu zālē) notiks Labdarības koncerts bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, bāreņiem un invalīdiem, pirmā Baltijas Starptautiskā klaunu un pantomīmas festivāla ietvaros.
Plkst. 14:00 (Lomonosova iela 1/ 4, konferenču zālē) notiks preses konference mēdijiem, televīzijai.


15.05.2017
 
   
Cien. "Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas" un "Cilvēku resursu vadīšanas" maģistrant!
Maģistru darbu priekšaizstāvēšana notiks 13. maijā 13:00 116. aud. L/4!

09.05.2017
 
   
Bakalaura studiju programmas “Rakstveida un mutvārdu tulkošana” kolektīvs izsaka pateicību savām kolēģēm Jūlijai Rastorgujevai, Žannai Daraganei un Dacei Šostakai par Otrās starptautiskās konferences “Tulkojumu daudzveidība: no zinātnes līdz mākslai” organizēšanu (20. – 24. aprīlis). Pateicoties viņu entuziasmam, lieliskajām organizatoriskajām spējām un vēlmei parādīt tulkotāju daudzpusīgo pasauli, konference izvērtās par tulkošanas meistarklasi ne tikai jaunajiem tulkotājiem, bet arī profesionāļiem. Konference tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Tulku un tulkotāju biedrību un ECL, Eiropas valodu sertifikācijas konsorcijs (ECL - Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), kurš veic svešvalodās apgūtā līmeņa sertifikāciju. Mūsu konferences finansiālie sponsori bija BSA valde, kā arī Alīnas Semkas vadītais tulkošanas birojs Lacerta Translation Services.


03.05.2017
 
   
Tiesību zinātnes programma mēkle darbinieku - sekretāres vietā, lūdzam savu CV sūtit uz ties.zin@bsa.edu.lv

02.05.2017
 
   
Cien. „Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas” un „Cilvēku resursu vadīšanas” maģistrant!
Maģistru darbu priekšaizstāvēšana tiek pārcelta no 6. maija uz 13. maiju 13:00!

29.04.2017
 
   
Apsveicam BSA Administrācijas galveno redaktoru un Baltijas Juridisko žurnālu redkolēģiju ar ieslēgšanos starptautiskā datu bāzē Index Copernicus Value!

Zinātnisko darbu projektore prof. I. Stecenko 26.04.2017
 
   
Privāttiesības studenti, priekšaizstāvēšana notiks 06.05.2017 plkst., 10-00, 217.aud.

25.04.2017
 
   
Cien. „Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas” un „Cilvēku resursu vadīšanas” maģistrant!
Lūdzam Jūs ievērot sekojošu informāciju:
2017. gada 6. maijā notiks maģistru darbu priekšaizstāvēšana!
2017. gada 9. jūnijā notiks maģistru darbu aizstāvēšana!23.04.2017
 
   
Cienījamie studenti, no 8. līdz 13. maijam jums ir iespēja nokārtot savus akadēmiskos parādus. Tam nepieciešams iepriekš pierakstīties pie savas programmas direktora, apmaksāt parāda nokārtošanu un saņemt novērtējuma lapu.


21.04.2017
 
   
18. aprīlī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā ar vizīti ieradās Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jevgeņijs Lukjanovs. Viņš organizēja semināru “Pasaule šodien”. Semināru apmeklēja Baltijas Starptautiskās akadēmijas studenti, pasniedzēji un darbinieki.21.04.2017
 
   
Cienījamie studenti!
Pirmdien 2017. gada 24. aprīlī plkst. 13:00 (Lomonosova ielā 1/ 4, 318. auditorijā) notiks Ņikitas Ņikiforova atvērtā lekcija “Kompānijas darbības tiesiskais regulējums”. Lekcija notiks angļu valodā.

20.04.2017
 
   
Tiesību zinātnes studenti, kursa darbu aizstāvēšana notiks 18.04.2017 plkst. 15:00, līdz 14.04 lūdzam nodot darbus dekanātā

12.04.2017
 
   
BSA STUDENTU, PASNIEDZĒJU UN DARBINIEKU UZMANĪBAI!
Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jevgeņijs LUKJANOVS organizē semināru “Pasaule šodien” Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentiem, kas notiks š.g. 18. aprīlī plkst. 13:00 Lomonosova ielā 1, aktu zālē.
TIEK AICINĀTI VISI INTERESENTI

BSA Valde 11.04.2017
 
   
Uzmanību!
2017. gada 22. aprīlī, plkst. 15:00, BSA Lielajā zālē, Lomonosova ielā 1/4 notiks "Koncerts - veltījums Annai German".
Bezmaksas biļetes BSA personālam ir pieejamas Lomonosova ielā 4, 501. kabinetā.10.04.2017
 
   
Apsveicam BSA Administrācijas galveno redaktoru un Baltijas Juridisko žurnālu redkolēģiju ar ieslēgšanos datu bāzē Ulrich's Periodicals Directory(ASV)!

Zinātnisko darbu projektore prof. I. Stecenko 06.04.2017
 
   
Svētku dienas aprīlī un maijā.
Cienījamie BSA studenti, pasniedzēji un darbinieki, lūdzam vērst Jūsu uzmanību BSA Valdes rīkojumam par svētku dienām aprīlī un maijā, un ņemt vērā izmaiņas Jūsu studiju un darba grafikos.


06.04.2017
 
   
Šogad tiesību zinātņu studentu asociācija ELSA Latvia organizē Jauno juristu karjeras dienu, kas notiks 20.aprīlī. Karjeras dienas ietvaros studenti varēs apmeklē tiesas, iestādes un birojus, lai iepazītos ar jurista darba ikdienu un paplašinātu redzesloku par karjeras iespējām, ko paver juridiskās izglītība.
Pasākumam pieteiktas vairāk nekā 150 vietas 12 Latvijas pilsētās.
Lai pieteiktos apmeklējumam, studentiem jāapmeklē mājaslapa elsakarjerasdiena.org un jāaizpilda mājaslapā atrodamā pieteikuma anketa.


05.04.2017
 
   
2017. gada 28-29. aprīlī, Rīgā jubilejas starptautiskā zinātniski-praktiskā konference "SABIEDRĪBA. CILVĒKS. DROŠĪBA -2017"


05.04.2017
 
   
Sociālā darba studijas Latvijā!


31.03.2017
 
   
Studiju programmas "Tiesību zinātne " diplomdarbu priekšaizstāvēšana notiks 20.04.2017.g. Plkst. 14-00 316. un 317. kab.

16.03.2017
 
   
Mīļās Baltijas Starptautiskās akadēmijas sievietes: pasniedzējas, darbinieces un studentes!
Sveicam Jūs Starptautiskajā Sieviešu dienā 8. martā!
Lai šo skaisto pavasara svētku siltums visu gadu silda Jūsu sirdis!


08.03.2017
 
   
Cienījamie Baltijas Starptautiskās akadēmijas studenti un pasniedzēji!
Aicinām Jūs uz atvērto lekciju profesora Michał Rojewski no Polijas (State College of Applied Sciences in Skierniewice - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach) par tēmu: European Union legal problems of foreigners from the Middle East.
Lekcija notiks ceturtdien 9.martā plkst. 14.40, 303 aud. Lomonosova ielā 1
Tiek aicināti visi gribētāji

Administrācija 06.03.2017
 
   
Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu mākslas galerijā BiArt sagatavošanā Vladimira Glušenkova grafikas darbu un dzejas albuma «Pūpoli» izstāde-prezentācija. Ekspozīcijā tiks iekļauti zīmējumu orģināli un dzejoļi.
Gaidām Jūs uz izstādes atklājuma 2017. gada 16. martā plkst.15:30. Lomonosovā ielā 1/4, 3.stāvs.


06.03.2017
 
   
Dear Colleagues,
It is our honour to invite you to the conference "Multidimensional Translation: from Science to Art" held on April 20-22, 2017 (Baltic International Academy, Riga, Latvia).


17.02.2017
 
   
Cienījamie studenti!
Mācību programma augstskolā piedāvā apgūt ne tikai obligātos priekšmetus – vispārizglītojošus kursus (A daļa) un priekšmetus, kas saistīti ar nākotnes profesiju (B daļa), bet arī patstāvīgi izvēlētus kursus atbilstoši jūsu interesēm (C daļa – brīvās izvēles kursi), lai papildinātu zināšanas un iemācītos izmantot jūsu radošo potenciālu.
Pierakstīties līdz 01.03.
BSA bakalaura studiju programmas “Informācijas un komunikācijas zinātnes” studiju nozarē, Sabiedriskās attiecības studiju apakšnozarē jums ir iespēja apgūt šādus izvēles kursus:


14.02.2017
 
   
Cienījamie studenti, no 20. līdz 26.februārim jums ir iespēja nodot savus akadēmiskos parādus.
Tam nepieciešams iepriekš pierakstīties pie savas programmas direktora un apmaksāt parāda nokārtošanu.


13.02.2017
 
   
Izlaidums! Studiju virziena "Tiesību zinātne" izlaidums notiks 6.02.2017 plkst. 17:00
Cienījamie maģistrantūru "Privāttiesības" un "Krimināltiesības" maģistri! Cienījamie studiju programmas "Tiesību zinātne" studenti!
Diplomu svinīga izsniegšana notiks 06.02.2017 (pirmdiena) plkst. 17:00 (Rīga, Lomonosova 1/4, aktu zāle). Visiem jābut plkst. 16:30, lai saņemtu mantijas.
Par mantijas īri Jums jāmaksā 7 euro ar pārskaitījumu uz BSA rēķinu (ir mājas lapā). SVARĪGI: Izdrukāts maksājuma uzdevums jāņem līdzi, lai paradītu dežurantei un saņemtu mantiju.
Bez mantijas uz skatuves nedrīkst būt!
P.S. Cepures pušķim, līdz diploma saņemšanas brīdim ir jābūt cepures labajā priekšējā pusē. Pēc diploma saņemšanas to pārliek uz cepures kreiso pusi.
P.P.S. Pēc svinīgas daļas Jūs gaida patīkams pārsteigums no Studentu Parlamenta.

31.01.2017
 
   
Cienījamie BSA studējošie!
Aicinām pievienoties BSA Studentu Parlamenta komandai!
Ja tu esi aktīvs, tev ir daudz ideju, un tu vēlies aktīvi darboties studentu sabiedriskajā dzīvē – pievienojies mums! Studentu Parlaments nodarbojas ar dažādu pasākumu organizēšanu, jūs varēsiet sadarboties ar citu studentu pašpārvalžu dalībniekiem, jauniešu organizācijām, piedalīties dažādos semināros un konferences, ka arī darīt savu ikdienas gaitu interesantāku!
Pielikumā: Iesnieguma par pieņemšanu veidlapa (var atstāt pastkastītē 110.kab. L-1).23.01.2017
 
   
Aicinām uz BSA DS diplomdarbu aizstavēšanām
19.01.2017. no plkst. 11:00. līdz plkst. 14:00,
Centrālajā korpusā, Rīgā, Lomonosova ielā 4, 212. aud.
Piedalās Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas
1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Vides dizains,
2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Digitālā vizualizācija (Datordizains, bakalaura grāds),
3. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas Dizains (maģistra grāds)


16.01.2017
 
   
18. janvārī 16:30 Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā, Lomonosova iela ¼, tiks atklāta izstāde "Latvija: mākslinieku skats".
Izstāde ir veltīta Latvijai, tās dabai un cilvēkiem. Izstādē piedalās aptuveni 40 mākslinieki, to vidū labi pazīstami profesionāļi, kā, piemēram, Nikolajs Krivošeins, Alla Koroļova, Arturs Ņikitins, Nadežda Koļesņikova, kā arī mākslas studiju dalībnieki. Izstādē pārstāvēti darbi dažādos žanros un tehnikās.


13.01.2017
 
   
Cienījamie grupu vecākie!
Iesniegumus par atlaidi gaidīsim no Jums līdz 24.janvārīm (deadline) (atstāt pastkastītē 110.kab. L-1). Atgādinām, ka iesnieguma veidlapa atrodas Nolikumā par BSA akadēmisko grupu vecākajiem (pielikums 4). Kopā ar iesniegumu par atlaidi jānodod rakstisku detalizētu atskaiti brīvājā formā par savu pienākumu izpildi (par pagajušo semestrī: septembris 2016 - janvāris 2017). Studentu Parlaments ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja kopā ar iesniegumu nebūs atskaites.
Atgādinām, ka Nolikums par BSA akadēmisko grupu vecākajiem atrodas BSA mājas lapā (nodaļā STUDENTIEM).
P.S. Ja grupu vecākais nesaņema šo vēstuli pa e-pastu, lūdzam tuvākājā laikā atsūtīt savus kontaktus mums uz bsa.studentu.parlaments@gmail.com

Studentu Parlaments 13.01.2017
 
   
Tiesību zinātnes studenti,
- diplomdarba aizstāvēšana notiks 19.01 ,plkst.10-00 , 310.un 311.aud.
- maģistra darba aizstāvēšana Krimināltiesības notiks 19.01 ,plkst.10-00 , 310.un 311.aud.
- maģistra darba aizstāvēšana Privāttiesības notiks 20.01 un 21.01 ,plkst.10-00 , 217.aud.

04.01.2017
 
   
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!


BSA Administrācija 23.12.2016
 
   
II International Scientific and Practical Conference “Multidimensional Translation: From Science to Arts”, 20-22 April, 2017, Riga, Latvia


15.12.2016
 
   
AAS „BTA Baltic Insurance Company” pieņemšanas laiks


13.12.2016
 
   
«DROSMES KASTE» ONKOLOĢIJAS NODAĻAS BĒRNIEM
Jūsu dāvana palīdzēs maziem pacientiem izturēt nepatīkamas un sāpīgas procedūras bez asarām!07.12.2016
 
   
2016. g. 2. decembrī, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Dizaina Skola notika slavenā Slovākijas mākslinieka Miroslava Buchera meistardarbnīca un personālizstādes «zemes portrets» noslēgšana. Izstādē bija iespējams aplukot 18 gleznas eļļas tehnikā.
Vizītes laikā Miroslavs Buchers sniedza prezentāciju par savu darbību, stāstīja par principiem un darbību secībam gleznošanas procesā, kā arī skatītāju priekšā gleznojia Jūrmalas ainavu balstoties uz skicem, kas tika veikti Latvijā šīs vizītes laikā.06.12.2016
 
   
Cien. profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” 2. kursa maģistranti (ziemas izlaidums)!
Lūdzam Jūs ievērot sekojošu informāciju:
2016.gada 10.decembrī plkst 13.30 notiks profesionālās prakses aiztāvēšana!
2016. gada 16. decembrī plkst. 16.00 notiks maģistra darbu priekšaizstāvēšana!
2017. gada 20. janvārī 11.00 notiks maģistra darbu aizstāvēšana!


05.12.2016
 
   
Labdien cienījamais kolēģi!
Zinātniskās monogrāfijas: IMPLICIT ATTITUDES AND MEASUREMENTS: EFFECT OF CONTEXT darba autoru vārdā (Irina Plotka, Dmitry Igonin, Nina Blumenau) uzaicinu Jūs uz prezentāciju, kas notiks 9. decembrī plkst. 15.00 Lomonosova ielā 1, 207. auditorijā.

05.12.2016
 
   
Uzmanību! Steidzami nepieciešams ārējo sakaru koordinētājs!
Meklējam vakara/neklātienes nodaļas studentu ar krievu, latviešu un angļu valodas prasmēm. CV sūtīt uz info@bsa.edu.lv
Papildus informācija: 67100610, 20220991

02.12.2016
 
   
02.12.2016 Miroslav Bucher personal exhibition and the workshop "Portrait of Earth" from cycle Art and Design Education.
Lomonosova 4 hall presentation and masterclass BIA DS 116. kab. 11:00


24.11.2016
 
   
Cien. „Uzņēmējdarbības vadības un administrēšanas” un „Cilvēku resursu vadīšanas” maģistrant!
Lūdzam Jūs ievērot sekojošu informāciju:
2016. gada 2. un 3. decembrī notiks maģistru darbu priekšaizstāvēšana!
2017. gada 13. un 14. janvārī notiks maģistru darbu aizstāvēšana!


24.11.2016
 
   
Š.g 26.novembrī plkst. 10.00, 217.aud. (L-1) notiks doc. V.Bagirova atklātā lekcija "Publiska informācija kā tiesiska regulējuma objekts"

24.11.2016
 
   
Tiesību zinātnes studenti, 25.11.2016., plkst.18-21, 109.aud. notiks lekcija «Tiesu medicīna» (С bloks)

23.11.2016
 
   
Tiesību zinātnes studenti, 29.11.2016.,plkst.16-10, 301. un 207. aud. notiks diplomdarba priekšaizstāvēšana!

22.11.2016
 
   
Cienījamie maģistrantūru "Privāttiesības" un "Krimināltiesības" maģistranti!
Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks:
"Privāttiesības" - 2. decembrī 2016 plkst 18:00 (Lomonosova 1/4, aud. 217),
3. decembrī 2016 plkst 10:00 (Lomonosova 1/4, aud. 106).
"Krimināltiesības" - 3. decembrī 2016 plkst 13:00 (Lomonosova 1/4, aud. 207)

21.11.2016
 
   
2016.g. 17.novembrī notiks doc. J.Vozņukas atklāta lekcija kursā "Reģionālais tūrisma mārketings" (plkst.13.00, 303.aud. (L-1), programma "Tūrisma un viesmīlības vadība").
2016.g. 21.novembrī notiks doc. J.Vozņukas atklāta lekcija kursā "Teritoriju mārketings" (plkst. 13.00, 214.aud. (L-4), programma "Sabiedriskās attiecības).

11.11.2016
 
   
Cien. ECL eksāmenu kandidāti!
ECL eksāmens notiks 2016. gada 2. decembrī plkst. 10:00. (angļu valoda un krievu valoda).
Pieteikšanās datums: līdz 2016. g. 3. novembrim.
Maksāšanas datums: līdz 2016. g. 3. novembrim.
Jūs varat reģistrēties ECL eksāmenam online sistēmā: http://www.ecl.lv/LanguageLinks
Maksa par eksāmenu – 80 eiro.
Kontakti
Adrese: Lomonosova iela 4, telpa Nr. 311
E-pasts: ecl.latvia@bsa.edu.lv
www.ecl.lv www.eclexam.eu

01.11.2016
 
   
BSA un GFK darbinieku veselības apdrošināšana 2016/2017 g.g.


13.10.2016
 
   
Cienījamie darbinieki un studenti!
Atvainojamies par vēl nepieslēgtu apkuri. Aizkavējums ar apkures pieslēgšanu ir saistīts ar remontdarbiem, kurus veic AS RĪGAS SILTUMS. Apkure tiks pieslēgta tuvākajā laikā pēc atļaujas saņemšanas no AS RĪGAS SILTUMS.

BSA administrācija 06.10.2016
 
   
Studentu FUKŠU BALLE notiks 2016. gada 6. oktobrī plkst. 16:00 foajē Lomonosova ielā 1/4. Jūs gaida daudz pārsteigumu un pārbaudījumu, interesanti konkursi un patīkamas balvas! Nepalaidiet garām šo pasākumu!

03.10.2016
 
   
Cienījamie studenti un pasniedzēji!
Lūdzam vērst jūsu uzmanību uz Bibliotēkas sadaļu Izmēģinājuma datubāzes.
Tagad jums ir pieejamas jaunas un interesantas datu bāzes Leisure and Tourism Database, Flipster un citi.


29.09.2016
 
   
Uzaicinām Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studentus un maģistrantus uz Psiholoģijas dienu pasākumiem laika posmā no 2016. gada 7. līdz 15. oktobrim .
Psiholoģijas dienas norisinās kopš 2013. gada, kuru koordinē Latvijas Psihologu biedrība. Psiholoģijas dienu organizatoru iecere ir: rīkojot konferences, daudzveidīgus seminārus, meistardarbnīcas, atvērtās lekcijas, bezmaksas konsultācijas, psiholoģiskā kino seansus un citas aktivitātes, pirmkārt, sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai un dziļākai izpratnei par psiholoģiju mūsdienās. Un, otrkārt, informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko varam piedāvāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
Latvijas Psiholoģijas dienu pasākumu rīkošanā ir iesaistījušās praktiski visas psiholoģijas nevalstiskās organizācijas, augstskolas, kurās mācās topošie psihologi.
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studiju virziena “Psiholoģija” docētāji dot iespēju iepazīties ar interesantiem zinātniskiem atklājumiem, organizē radošas un profesionālas diskusijas par dažādām psihologījas jomām mūsdienās.
Pasākumu organizē Baltijas Starptautiskās Akadēmijas profesore I.Plotka.
Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlieties reģistrēties,tad varat to izdarīt, sūtot uz e_pastu: b_urban@inbox.lv vai pa telefonu +371 67100204 Birutai Urbānei.
Vairāk informācijas par pasākumu Jūs atradīsiet pielikumā, kā arī uz saita vai: http://www.psihologijasdienas.lv/27.09.2016
 
   
Cienījāmie grupu vecākie!
Grupu vecāko sapulce notiks 2016. gadā 5. oktobrī (trešdiena), plkst. 16:30 (Lomonosova 4, aud.116).
Ja jūms ir jautājumi, kurus jūs gribat apspriest sapulcē, lūdzam jūs konkrēti noformulēt savus jautājumus un nosūtīt tos mums uz bsa.studentu.parlaments@gmail.com līdz 2.oktobrīm 17:00.


Studentu Parlaments 26.09.2016
 
   
Saskaņā ar BSA darbinieku daudzkārtējiem pieprasījumiem, BTA izmaksu departamenta darbiniece Agnese Rapša 27.09.2016. aizbrauks uz BSA, Lomonosova ielā 4, 316. aud., 16.00 -16.30

21.09.2016
 
   
Studenti kas iesniedza savus datus kolektīvā pieteikumā par braukšanas atlaides pagarināšanu sabiedriskājā transportā, var aktivizēt atlaidi "Rīgas Satiksme" biļešu automātos.
Jauns e-talons būs pieejams mācību daļā no 23.septembrī (tiem studentiem, kam bija pasūtīts jauns e-talons).

21.09.2016
 
   
On September 22, Latvian Institute of International Affairs in cooperation with the Stockholm School of Economics in Riga, Institute of International Relations and Political Science - Vilnius University, and Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) invites you to a public lecture by Dr. Daniel Hamilton "The State of Transatlantic Relations and the Possible Impact of US Presidential Elections".
Dr. Daniel Hamilton is an expert in fields of NATO, US-EU/TTIP agreement, US domestic setting for US foreign policy, US policy in Russia and Eastern Europe. Guests will be able to find answers to their questions related to those issues. Latvian Institute of International Affairs kindly invites you to attend the lecture that will take place on 22 September 2016 from 13:00-14:30 at the Stockholm School of Economics (Strēlnieku street 4A, Riga), Soros Auditorium.
Registration: www.sseriga.edu/hamilton
Read more about our guest here: https://www.sais-jhu.edu/daniel-hamilton or any additional information please contact :Ms. Sintija Broka
Latvian Institute of International affairs
Tel: 29231376


21.09.2016
 
   
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina atklātu konkursu uz studiju virzienu „Psiholoģija”, „Sociālā labklājība”, „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, „Vadība, administrēšana un nekustāmo īpašumu pārvaldība” vadītāju amatiem, ka arī 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Psiholoģija” direktora vietu.
Pretendentēm/-iem jāzina valsts valoda augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
Pretendentēm/-iem viena mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz BSA Valdei adresēts pieteikums, diploma kopija par augstāko izglītību, pēdējo triju gadu laikā zinātnisko publikāciju saraksts, dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī zinātniskā un darba pieredze administratīvajos amatos augstskolā.
Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst.09.00 līdz 16.00 BSA personāla daļā, Rīga, Lomonosova iela 4, 404.kab.
Papildinformācija: tālr. 67100540, personala.dala@bsa.edu.lv

13.09.2016
 
   
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora vietu.
Prasības pretendentiem:
profesors vai persona ar doktora zinātnisko grādu
akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās
administratīvā darba pieredze ne mazāk ka 5 gadi strādājot augstskolā vadošos administratīvos amatos
valsts valodas zināšanas augstākajā līmeni un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā
uz pretendentu neattiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
Pretendentiem jāiesniedz SIA BSA Valdei adresēts pieteikums; dzīves un darba gājums (CV), kas atspoguļo atbilstošu darba pieredzi; izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, zinātnisko publikāciju saraksts; BSA vadīšanas un attīstības koncepcija turpmākajiem pieciem gadiem. Konkursa termiņš 1 mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas.
Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst.09.00 līdz 16.00 BSA personāla daļā, Rīga, Lomonosova iela 4, 404.kab., tālr. 67100540.
Papildinformāciju var saņemt pa e-mail: personala.dala@bsa.edu.lv

13.09.2016
 
   
Cienījamie studenti, no 19. līdz 23.septembrim jums ir iespēja nodot savus akadēmiskos parādus.
Tam nepieciešams iepriekš pierakstīties pie savas programmas direktora un apmaksāt parāda nokārtošanu.
Semestra laikā nodot parādus aizliegts!


06.09.2016
 
   
 
   
Informācija grupas vecākajiem!
Pielikumā: forma e-talona atlaides pagarināšanai. Aizpildīto formu jānodod SP līdz 9.septembrīm (var elektroniski. var pastkastīte 110.kab. L-1).


05.09.2016
 
   
Cienījamie grupu vecākie!
Iesniegumus par atlaidi gaidīsim no Jums līdz 7.septembrīm (deadline) (atstāt pastkastītē 110.kab. L-1). Atgādinām, ka iesnieguma veidlapa atrodas Nolikumā par BSA akadēmisko grupu vecākajiem (pielikums 4). Kopā ar iesniegumu par atlaidi jānodod rakstisku detalizētu atskaiti brīvājā formā par savu pienākumu izpildi (par pagajušo semestrī: februāris 2016 - jūlijs 2016). Studentu Parlaments ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja kopā ar iesniegumu nebūs atskaites.
Atgādinām, ka Nolikums par BSA akadēmisko grupu vecākajiem atrodas BSA mājas lapā (nodaļā STUDENTIEM).
P.S. Ja grupu vecākais nesaņema šo vēstuli pa e-pastu, lūdzam tuvākājā laikā atsūtīt savus kontaktus mums uz bsa.studentu.parlaments@gmail.com.

Sudentu Parlaments 05.09.2016
 
   
Studiju gada atklāšanas svētki 1.kursa studentiem (dienas nodaļa) notiks 1. septembrī plkst. 14.00 un 18.00 (vakara nodaļa) aktu zalē Lomonosova ielā 1/4.


30.08.2016
 
   


ESF projekts “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
SIA Baltijas Starptautiskā akadēmija ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā. SIA Baltijas Starptautiskā akadēmija ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Akadēmiskās informācijas centru par sadarbību ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā.
Projekta mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.
Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām, aģentūra būs EQAR dalībniece, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem.
Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum.

Projekta galvenās aktivitātes:
- Akreditācijas aģentūras stratēģijas izstrāde un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
- Pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās
- Akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze
- E-platformas izstrāde akreditācijas procesam un augstākās izglītības kvalitātes monitoringam
- Apmācības un semināri ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos
- Dalība Eiropas asociācijās un citās starptautiskajās organizācijās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā

Projekta partneri:
1. Augstākās izglītības padome
2. Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs
3. Banku augstskola
4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”
5. Daugavpils Universitāte
6. Liepājas Universitāte
7. Latvijas Universitāte
8. Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža
9. Rīgas Aeronavigācijas institūts
10. Rīgas Celtniecības koledža
11. Rīgas Stradiņa universitāte
12. Rīgas Tehniskā universitāte
13. Ventspils Augstskola
14. Vidzemes augstskola

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2016. – 07.09.2019.

09.08.2016
 
   
JUMS IR IESPĒJA SAŅEMT KREDĪTU!
No 08.08.2016. līdz 31.10.2016. BSA grāmatvedībā 303. kab. pieņem pieteikumus studiju un(vai) studējošā kredītiem uz rudens semestri 2016./2017. mācību gada.

08.08.2016
 
   
Baltic International Academy become a full Institutional Member of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) - the worldwide organization representing social work education. Comprising member schools and individuals across all continents, it works for the excellence in social work education, research and scholarship across the globe, in pursuit of a more just and equitable world.


26.06.2016
 
   
BSA Dizaina skola tiek izsludināts atklāts konkurss ievēlēšanai vakantajos akadēmiskajos amatos mākslas nozare šādu studiju kursu lasīšanai:

18.06.2016
 
   
Dear Colleagues!
We are pleased to invite you to attend Workshop TRANSLATION OF LITERATURE: A fairy-tale coming true facilitated by Olga Varshaver (Russia, Mscow) that will be held on July 15, 2016, 4-6:30pm.
Working languages Russian,English
Venue Baltic International Academy Lomonosova 4, Room 116.
OLGA VARSHAVER - member of the ‘International Pen Club – Russia’ and of the ‘Masters of Literary Translation Guild’, translator of drama and prose for adults and children. Regular translator for “Foreign Literature” (“Inostrannaya Literatura”) Journal, for Atticus, Corpus, Samokat, and Pink Giraffe Publishers. Translations of plays are on in The Moscow Art Theatre, The Russian Academic Youth Theatre, The Big Drama Theatre (SPb) and others. Laureate of The Master Award – 2015.
(LETTER APPLICATION)
<

11.07.2016
 
   
BSA bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas un izlaiduma grafiki!


10.06.2016
 
   
Ir noslēdzies ikgadējais BSA programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” organizētais jauno tulkotāju konkurss, kurā šogad piedalījās 58 skolēni no 28 Latvijas vidusskolām. Konkursa dalībnieku tulkojumi tika vērtēti četrās kategorijās: tulkojums no angļu valodas latviešu valodā, tulkojums no angļu valodas krievu valodā, tulkojums no vācu valodas latviešu valodā un tulkojums no vācu valodas krievu valodā. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kas notika BSA 311. auditorijā Lomonosova ielā 4 2016. gada 20.maijā, piedalījās programmas pasniedzēji un uzvarētāju skolotāji.


10.06.2016
 
   

Apsveicam Elenu Popovu ar sekmīgas aizstāvēšanas Promocijas darbu 26. maijs 2016 gadā un piešķirto doktora grādu Ekonomika!
Administrācija un akadēmiskais personāls BSA!

02.06.2016
 
   
Dear students!
We are pleased to invite you to attend an international summer school “Georgian Manuscript”.
The international summer school will be held this summer in Tbilisi, Georgia. The event is organized by Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts (NCM). The school scheduled to start on Tuesday, July 19, 2016 and end on July Thursday 28, 2016.
The participants’ expenses regarding accommodation and food will be covered by the NCM. The travel costs are not covered and/or reimbursed, thus it is up on the selected candidates to purchase round trip flight, train, bus, etc. tickets.
Students and researchers can submit the completed application forms to the following address: summerschool@manuscript.ac.ge no later than Tuesday, 14 June, 2016.
Selected candidates will be notified of the selection results by Monday, 20 June, 2016.


02.06.2016
 
   
Cienījamie programmas "Privāttiesības" maģistranti!
Maģistru darbu aizstāvēšana notiks 11.jūnijā 2016.g. plkst 10:00 (L-1, 217.aud)


02.06.2016
 
   
Kas? Meistarklase “Balss un Tēls”
Kur? Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā
Kad? 2016. gada 3. jūnijā 18:00
Dalībnieku reģistrācija no 17:00
Kas? Pirmā kanāla muzikālu šovu (“Golos”, “Odin v Odin”, u.c.) vadošā vokāla pedagoģe un Maskavas Modernās Mākslas Institūta profesore Marina Polteva.
Viņas auzdēkņi - Kristīne Orbakaite, Anita Coja, Irina Dubcova, Jūlija Savičeva, Timurs Rodrigez, Sati Kazanova, Intars Busuļis, u.c.
Organizētājs: Anatolija Hvoiņicka Producentu Centrs, tālr. 29210500, 29614180
https://www.youtube.com/watch?v=usSbWQDINlo

01.06.2016
 
   
Studentu mākslas galerija BiArt aicina visus uz izstādi "Krāsu pasaule"!


01.06.2016
 
   
Latvijas Nacionālā arhīva izstāde "Brīvības piemineklis 1935 - 2015".
No 26.maija pie jaunatvērtā Baltijas Starptautiskās akadēmijas Latviešu kultūras centra apskatāma Latvijas Nacionālā arhīva izstāde "Brīvības piemineklis 1935 - 2015", kura veltīta Brīvības pieminekļa atklāšanas astoņdesmitajai gadadienai. Tā celšanai Latvijas tauta brīvprātīgi saziedoja 3 000 000 latu.
LNA ar šo izstādi vēlas pieminēt Brīvības pieminekļa gadskārtu un iepazīstināt sabiedrību ar to saistītām, bet mazāk zināmām epizodēm un dokumentārām liecībām.
Izstādē izmantoti materiāli no LNA Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva, LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva un LNA Latvijas Valsts arhīva.
30.05.2016
 
   
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Lomonosova 1/4 Sadarbībā ar studentu mākslas galeriju BiArt 26.maijā plkst. 15.00 tiks atklāta izstāde Brīvības piemineklis 1935-2015. Pateicoties Latvijas Valsts vēstures arhīva atbalstam, nododot BSA rīcībā unikālu dokumentu kopijas, izstādē būs iespējams gūt ieskatu tēlnieka Kārļa Zāles un arhitekta Ernesta Štālberga veidotā Brīvības pieminekļa tapšanas gaitā – no skicē iemiesotas ieceres, un kvītīm, kas apliecina ziedojumu pieminekļa būvniecībai ziedojumu vākšanas kampaņā, līdz būvdarbiem.23.05.2016
 
   
2016. gada 24. maijā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā notiks Skype-konference, kurā piedalīsies Latvijas un Ukrainas pētnieki. Konference tiek organizēta starptautiskā projekta „Kultūru daudzveidība” ietvaros un ir veltīta XVI Kirila un Metodija lasījumiem «Отъ васъ бо на вся страны въсегда добрыи законъ исходить»: слов’янські джерела в бібліотеках» („No jums visās zemēs labs likums tiek: slāvu mantojums bibliotēkās”).
Konference sākas plkst. 10:00, 407. auditorijā, Lomonosova 4.


19.05.2016
 
   
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku grupa 2016. gada 24. un 25. maijā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 2. stāva konferenču zālē aicina uz konferenci Nacionālās, etniskās un lokālās identitātes dzīvesstāstu konstrukcijās, kā arī grāmatas "Visi esam sava laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti Latvijā" prezentācija. Konferencē piedalās arī dzīvesstāstu pētnieki no Stokholmas, Tartu un Lodzas universitātēm.
Ar konferences programmu un kopsavilkumiem var iepazīties LU Filozofijas un socioloģijas institūta interneta vietnē www.fsi.lu.lv, kā arī Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas Dzīvesstāsts mājaslapā www.dzivesstasts.lv.

Aicināti visi interesenti!


18.05.2016
 
   
Aicinām apmeklēt personālizstādes «55%» atklāšanu 24.05.2016 plkst. 16:00 Lomonosova 1/24.
Ar cieņu, Mihails Kopeikins


18.05.2016
 
   
Baltijas Starptautiskās Akadēmijas studentu mākslas galerijā BiArt tika atklāta galerijas laureātes, fotomākslinieces Olgas Kull personālizstāde “ – 5 = + ”.
Izstāde ir apskatāma līdz 25. maijam.
13.05.2016
 
   
UZMANĪBU!
Cienījamie maģistrantūras "Privāttiesības" maģistranti!
Maģistru darbu aizstāvēšana notiks 11.06.2016 plkst. 10:00 (L-1, 217.aud).

12.05.2016
 
   
Paldies, Kenija! / Asante, Kenya!
Aicinām apmeklēt Jūlijas Šved fotogrāfiju izstādi par Keniju, kas ir atvērta studentu galerijā BiArt līdz 28. maijam, Lomonosova 4, 3. stāvā.
Izstādes nosaukums "Paldies, Kenija!" ir radījis no pateicības sajūtas šai valstij, cilvēkiem, gūtai pieredzei, jūtām, emocijām. Jūlija ir pateicīga apstākļiem, kuri noveda viņu šajā ceļojumā.10.05.2016
 
   


Copyright © by The Baltic International Academy 2010