LV RU EN


 Zinātniskais darbs
Nodarbību saraksts
Kursi
 Kontakti
  Nodarbību saraksts
 
 

Latviešu plūsma:

Programma
"Tiesību zinātne" (pilna l.)


Programma
"Tiesību zinātne" (nepilna l.)


Programma
"Tiesību zinātne" (nekl.: nepilna l.)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (pilna l.)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (nepilna l.)


Programma
"Finanšu vadība" (pilna l.)


Programma
"Finanšu vadība" (nepilna l.)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (pilna l.)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (nepilna l.)


Izmaiņas

Programma
"Maza un vidējā biznesa vadība"Krievu plūsma:

Programma
"Tiesību zinātne" (pilna l.)


Programma
"Tiesību zinātne" (nepilna l.)


Programma
"Tiesību zinātne" (nekl.: nepilna l.)


Programma
Tiesību zinātne - Jurista palīgs"


Programma
"Uzņēmējdarbība" (pilna l.)


Programma
"Uzņēmējdarbība" (nepilna l.)


Programma
"Finanšu vadība" (pilna l.)


Programma
"Finanšu vadība" (nepilna l.)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (pilna l.)


Programma
"Sabiedriskās attiecības" (nepilna l.)


Izmaiņas

Programma
"Rakstveida un mutvārdu tulkošana"


Programma
"Tūrisma un viesmīlības vadība"


Programma
"Kultūras vadība"


Konsultācijas


BSA Dizaina skola:

Programma
"Vides dizains"


Programma
"Datordizains"Profesionālais bakalaurs
Psiholoģija

Psiholoģija (nepilna l.)

Studiju programma "Eiropas ekonomika un bizness"

Studiju programma "Eiropean studies"

Study program "Business Management and Administration" Sesijas grafiks.

Studiju virziens “Sociālā labklājība”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma
Sociālās palīdzības organizators

Profesionālā bakalaura studiju programma
Sociālais darbs

Profesionālā maģistra studiju programma
Sociālais darbs 1,5 gadi

Sociālais darbs 2 gadi

Profesionāla maģistra studiju programma
"Cilvēku resursu vadīšana"
Sesijas grafiks.

Maģistrantūra "Psiholoģija" 1. kurss

Maģistrantūra "Psiholoģija" 2. kurss

Maģistrantūra "Privāttiesības".

Maģistrantūra "Krimināltiesības".

Maģistrantūra "Eiropean studies."

Maģistrantūra "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" Sesijas grafiks.

Maģistrantūra "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" (mag. - 4. sem.)

Maģistrantūra "Starptautiskās finanses" Sesijas grafiks.

Maģistratūra "Komunikācijas vadība atpūtas un izklaides industrijā."

Doktorantūra "Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika" 1. kurss 2.semestris

Doktorantūra "Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika" 2. kurss 4. semestris

Doktorantūra "Juridiskā zinātne" 1. kurss 2. semestris

Doktorantūra "Juridiskā zinātne" 2. kurss 4. semestris

TV-tiltu, semināru un pasniedzēju izbraukumu grafiks 2019./2020.studiju gada 1.pusgadam

Akadēmisko parādu kārtošanas grafiks

Informācija 4.kursa studentiem:


Diplomdarbu tēmas:
Copyright © by The Baltic International Academy 2016