LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Studiju maksa
 
 

2017./2018. studiju gadam

BSA studiju maksas atlaides 2016./2017.m.g.
Papildus maksas pakalpojumu saraksts 2017./2018. mācību gadā.


-->
 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009