LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs




  Studiju maksa
 
 
• STUDIJU MAKSA RĪGĀ 2018./2019.M.G. PAR VIENU
STUDIJU SEMESTRI (EUR)
(LATVIJAS REPUBLIKAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU PILSOŅIEM)


• 2018./2019. M.G. STUDIJU MAKSA (EUR) BSA FILIĀLĒS
PAR VIENU STUDIJU SEMESTRI

(LATVIJAS REPUBLIKAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTU PILSOŅIEM)


• STUDIJU MAKSA ĀRZEMJU STUDENTIEM, KURU PIEDERĪBAS
VALSTS NAV ES DALĪBVALSTS, PAR VIENU STUDIJU GADU
(EUR) 2018./2019. M.G., RĪGĀ


• PAPILDUS MAKSAS PAKALPOJUMI 2018./2019.M.G.


• BSA STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ


-->
 
 



Copyright © by The Baltic International Academy 2009