LV RU EN


 ES informācijas pakalpojumu centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 ERASMUS
 ERASMUS stories
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Studentu zinātniski pētnieciskais darbs
 
 
Studentu zinātniski pētnieciskais darbs (SZPD)


BSA studentu zinātniski pētnieciskā darba (SZPD) virzieni:
Cienījamie Baltijas Starptautiskās akadēmijas studenti!
SZPD ietvaros Jums tiek piedāvāti sekojošie pētījumu virzieni:

1. Kolektīvā pētījuma veikšana (diplomdarbu un kursa darbu rakstīšana) ar iespējām publicēt zinātniskajos žurnālos un uzstāties konferencēs.

Virzieni „Uzņēmējdarbība” un „Tiesību zinātne”

- Mikrouzņēmumu nodokļu plānošana (par piemēru ņemot X firmu): pārvaldes un tiesiskais aspekti
- Makrovides pētīšana ar mērķi virzīt produktu ārzemju tirgū (par piemēru ņemot konkrēto valsts): tiesiskais, politiskais un ekonomiskais aspekti

Virzieni „Uzņēmējdarbība” un „Kultūroloģija”

- Starptautisko izstāžu organizēšana: uzņēmējdarbības un kultūroloģijas aspekti

Virzieni „Uzņēmējdarbība” un „WEB dizains”

- Jauna virtuālā uzņēmuma dibināšana: mārketinga un dizaina aspekti

Virzieni „Kultūroloģija” un „Tiesību zinātne”:

- Kultūras sfēras patērētāju tiesību aizsardzības problēmas: pārvaldes un tiesiskais aspekti

Virzieni „Mārketings” un „Tiesību zinātne”

- Drošības nodrošināšana viesmīlības industrijā (par piemēru ņemot konkrēto valsts: Izraēla, Ēģipte, Turcija, Taizeme utt.): pārvaldes un tiesiskais aspekti

Pēc sīkākas informācijas par norādītajām pētījumu tēmām griezties pie BSA Zinātniskā darba prorektores prof. Innas Stecenko (Lom. 4, 113. kab.) un attiecīgo programmu direktoriem.

Zinātniskā darba prorektore
prof. I. Stecenko

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SOCIĀLO UN HUMANITĀRO PROBLĒMU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS INSTITŪTS”, kas ir sadarbības partneris projektā “Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide" (Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) aicina atsaukties Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmisko personālu iepazīties ar zinātnisko programmu piedāvāju elektroniskā formātā un papīra formāta bibliotēkā, lai sekmētu un pilnveidotu studiju procesu skatīt programmu piedāvājumu.

Koplietošanas zinātniskā programmatūra pētnieciskās darbības nodrošināšanai.

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009