LV RU EN


 ERASMUS
 ERASMUS stories

 ERASMUS+ akadēmiskās
 mobilitātes programma starp
 Programmas valstim un
 Partnervalstīm
 Partneraugstskolas
 Konkurss un dalībnieku atlase
 Normatīvie dokumenti
 ECL valodu kursi
 Veselības apdrošināšana
 Informācija par vīzām
 Veidlapas un dokumentu
 paraugi aizpildīšanai
  • Pasniedzējiem
  • Studentiem

 ES informācijas pakalpojumu
 centrs
 Jaunumi
 BSA vācu valodas un kultūras
 centrs
 Jaunumi
 Angļu valodas centrs
 Jaunumi
 Svešvalodu apguves un
 ECL sertifikācijas centrs
 Mācību daļa
 Studiju maksa
 Kredīti
 Studentu zinātniski
 pētnieciskais darbs
  Veidlapas un dokumentu paraugi studentiem
 
 
Pirms mobilitātes uzsākšanas
• Pieteikums

• Iesniegums-garantija (Garantijas vēstule)

• Studiju virziena/programmas direktora un studentu Parlamenta
   iesniegums-rekomendācija

• Iesniegums par studiju kursu apstiprināšanu un pārskaitīšanu

• Trīspusējs līgums (Learning agreement for Studies)

• Finanšu (Finansējuma) līgumsMobilitātes laikā
• Iesniegums izmaiņas/papildinājumu saskaņošanai

• Iesniegums par apmācības periodu pagarināšanu partneraugstskolāPēc mobilitātes pabeigšanas
• Sertifikāts par mobilitātes pabeigšanu

• Iekšējā atskaite par dalības rezultātiem

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2016