Prorektors
 Referents
 Zinātniski metodiskā padome
 - padomes locekļi
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Galvenās publikācijas
 
 
1. BSA akadēmiskā personāla monogrāfiju saraksts no 2002.gada

2. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2008.-2013. st.gadiem

3. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2013.-2014. st.gadu

4. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2014.-2015.st.gadu

5. BSA akadēmiskā personāla monogrāfiju saraksts no 2013 – 2017.gada

6. BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2015.-2016.st.gadu

BSA akadēmiskā personāla publikāciju skaits par 2016.-2017.st.gaduBSA zinātnisko darbu kolekcija.

07.12.2012

10.12.2013

12.12.2014

14-15.05.2015

05-06.06.2015

11.12.2015

12-13.05.2016

2016

2016., 2017. Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001
Periodiskais izdevums
Sociālais darbs Latvijā (2016.gada 1.izdevums)
Sociālais darbs Latvijā (2016.gada 2.izdevums)

09.12.2016

11-12.05.2017

08.12.2017


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2013