LV RU EN


 Prorektors
 Referents
 Zinātniski metodiskā padome
 - padomes locekļi
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Zinātniskais darbs
 
 
2017.gada 27.aprīlī
Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls (Latvija, RĪGA)
aicina jūs piedalīties
ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā
ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.
2017. gada 08. decembrī Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils Universitāte Rīgas Stradiņa universitāte Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rīko VI starptautisko zinātniski praktisko konferenci Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas2018.gada 26.aprīlī Baltijas Starptautiskā akadēmija un Baltijas Juridiskais žurnāls (Latvija, RĪGA) aicina jūs piedalīties ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.
Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendencesArhivs


2016


2015


2014


2013


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2013