Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Ievēlēšana
 
 
2018. gada 12. aprīlī , plkst. 14.30, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde “Ekonomika un uzņēmējdarbība”.
Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.2018. gada 31. janvārī plkst. 11:00 , 317. auditorijā, Lomonosova ielā 4, notiks Profesoru Padomes sēde.
Dienas kārtība:
1. Transportas un sakaras institūtas ekonomikas asoc.prof. Nataļija Podoļakina vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Grāmatvedības un uzskaites teorija” apakšnozarē.
2. Padomes darba diskusijas
3. Dažādi
Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.2016. gada 04. jūlijā, plkst. 11:00 , 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, notiks Profesoru Padomes sēde.
Dienas kārtība:
1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktores Ludmila Verovska vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Grāmatvedības un uzskaites teorija” apakšnozarē.
2. Padomes darba diskusijas
3. Dažādi
Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.Aicinām piedalīties Dr.oec. Ludmilas Verovskas atklātajā lekcijā, kas notiks 2016. gada 28.jūnijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskās akadēmijas 321. auditorijā, L-1. “Ekonomika” nozare, “Grāmatvedības un uzskaites teorija” apakšnozare.2015. gada 08. jūnijā, plkst. 15.30, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, notiks Profesoru Padomes sēde.
Dienas kārtība:
1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktores Innas Stecenko vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Reģionālā ekonomika” apakšnozarē.
2. Padomes darba diskusijas
3. Dažādi
Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.2014. gada 09. decembrī, plkst. 12.30, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, notiks Profesoru Padomes sēde.
Dienas kārtība:
1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktores (Dr.oec.) Tatjanas Golubkovas vēlēšanas profesora amatā “Ekonomika” nozares, “Tirgzinība” apakšnozarē.
2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) Jurija Kočetkova vēlēšanas profesora amatā “Ekonomika” nozares, “Ekonometrija” apakšnozarē.
3. Baltijas Starptautiskās akadēmijas fizikas doktora (Dr.phys.) Arkādija Vociša vēlēšanas profesora amatā “Ekonomika” nozares, “Tirgzinība” apakšnozarē.
4. Padomes darba diskusijas.
5. Dažādi.
Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.Uzmanību!
1) Aicinām piedalīties asoc.prof., Dr.oec. Tatjanas Golubkovas atklātajā lekcijā ievēlēšanai profesora amatā, kas notiks 2014. gada 02.decembrī no plkst. 12.40 līdz 14.10 Baltijas Starptautiskās akadēmijas 217. auditorijā, L-1. “Ekonomika” nozare, “Tirgzinība” apakšnozare.
2) Aicinām piedalīties asoc.prof., Dr.phys. Arkādija Vociša atklātajā lekcijā ievēlēšanai profesora amatā, kas notiks 2014. gada 02.decembrī no plkst. 14.30 līdz 16.00 Baltijas Starptautiskās akadēmijas 321. auditorijā, L-1. “Ekonomika” nozare, “Tirgzinība” apakšnozare.
3) Aicinām piedalīties prof., Dr.sc.ing. Jurija Kočetkova atklātajā lekcijā ievēlēšanai profesora amatā, kas notiks 2014. gada 06.decembrī no plkst. 10.00 līdz 11.30 Baltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiālē. “Ekonomika” nozare, “Ekonometrija” apakšnozare.2014. gada 11. jūlijā, plkst. 11.00, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Dienas kārtība:

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas ekonomikas doktores Olgas Lukašinas vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “LR tautsaimniecība” apakšnozarē.
2. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas inženierzinātņu doktora Rostislava Kopitova vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Tirgzinība” apakšnozarē.
3. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas ekonomikas doktores Ineses Spīčas vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Tirgzinība” apakšnozarē.
4. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas ekonomikas doktora Arnolda Khiznyaka vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “LR tautsaimniecība” apakšnozarē.
5. Padomes darba diskusijas.
6. Dažādi.

Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.

Uzmanību!

1) 2014. gada 11. jūlijā, plkst. 11.00-11.45 notiks pretendentes profesora amatā, specializācijā “LR tautsaimniecība” ekonomikas doktores Olgas Lukašinas atklātā lekcija. Adrese: 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.
2) 2014. gada 11. jūlijā, plkst. 11.45-12.30 notiks pretendenta profesora amatā, specializācijā “Tirgzinība” inženierzinātņu doktora Rostislava Kopitova atklātā lekcija. Adrese: 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.
3) 2014. gada 11. jūlijā, plkst. 11.00-11.45 notiks pretendentes profesora amatā, specializācijā “Tirgzinība” ekonomikas doktores Ineses Spīčas atklātā lekcija. Adrese: 317. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.
4) 2014. gada 11. jūlijā, plkst. 11.45-12.30 notiks pretendenta profesora amatā, specializācijā “LR tautsaimniecība” ekonomikas doktora Arnolda Khiznyaka atklātā lekcija. Adrese: 317. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.Ievēlēšana

2014. gada 25. jūnijā, plkst. 12.30, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Dienas kārtība:
1. Rēzeknes augstskolas ekonomikas doktores Irēnas Silinevičas vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Reģionālā ekonomika” apakšnozarē.
2. Rēzeknes augstskolas ekonomikas doktores Ivetas Mietules vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Grāmatvedības un uzskaites teorija” apakšnozarē.
3. Padomes darba diskusijas
4. Dažādi

Uzmanību!
1) 2014. gada 25. jūnijā, plkst. 11.00-12.30 notiks pretendentes profesora amatā, specializācijā “Reģionālā ekonomika” ekonomikas doktores Irēnas Silinevičas atklātā lekcija. Adrese: 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.
2) 2014. gada 25. jūnijā, plkst. 11.00-12.30 notiks pretendentes profesora amatā, specializācijā “Grāmatvedības un uzskaites teorija” ekonomikas doktores Ivetas Mietules atklātā lekcija. Adrese: 317. auditorijā, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.

2014. gada 07. maijā, plkst. 12.00, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Dienas kārtība:
1. Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas inženierzinātņu doktora Žannas Caurkubules vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “LR tautsaimniecība” apakšnozarē.
2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktora Sergeja Ignatjeva vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Tirgzinība” apakšnozarē.
3. Padomes darba diskusijas
4. Dažādi

2014. gada 08. maijā, plkst. 12.00, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Dienas kārtība:
1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktora Galinas Rešinas vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Finanses un kredīts” apakšnozarē.
2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas inženierzinātņu doktora Vladimira Streļčonoka vēlēšanas profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Ekonometrika” apakšnozarē.
3. Padomes darba diskusijas
4. Dažādi

Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.2013. gada 05. decembrī, plkst. 14.00, 407. auditorijā, Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Dienas kārtība:

1. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktora Tatjanas Boikobas vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Ekonomiskā teorija” apakšnozarē.
2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktora Nataļjas Gžibovskas vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “LR tautsaimniecība” apakšnozarē.
3. Padomes darba diskusijas
4. Dažādi

Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.2013. gada 23. oktobrī, plkst. 14.00, 407. auditorijā Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.
Darba kārtība:
1. Rezeknes augstskolas ekonomikas doktora Ilutas Arbidānes un ekonomikas doktora Ērikas Žubules vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “Finanses un kredits” apakšnozarē.
2. Padomes darba diskusijas
3. Dažādi

2013. gada 11. aprīlī, plkst. 15.00, 407. auditorijā Lomonosova ielā 4 notiks Profesoru Padomes sēde.

Darba kārtība:

Baltijas Starptautiskās akadēmijas ekonomikas doktora Nadeždas Novožilovas vēlēšanas asociēta profesora amatā “Ekonomikas” nozares, “LR tautsaimniecība” apakšnozarē.
Padomes darba diskusijas
Dažādi

Profesoru Padomes locekļiem ierašanās obligāta.
 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009