LV RU EN


 Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Krievu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Promocijas darbu aizstāvēšana
 
 
2018. gada 22. februārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
GULSARA DYUSSEMBEKOVA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Valsts kontroles sistēmas programmu efektivitātes novērtējums: principi un metodiskās pieejas».
Recenzenti: Dr.oec. prof. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors, Dr.oec. Lūcija Kavale (Latvijas Universitāte), profesore, PhD Juraj Nemec Masaryk (University profesors, Čehija), profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv

2018. gada 23. janvārī plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
ANDREJS SURMAČS doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Finanšu politikas attīstība Rīgā un Pierīgas reģionā».
Recenzenti: Dr.oec. Žanna Caurkubuke (Baltijas Starptautiskā akadēmija), asoc. profesore; Dr.oec. Olga Lukašina (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv
2018. gada 23. janvārī plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
DANA BEKNIYAZOVA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Inovāciju darbības valstiskais regulējums Kazahstānas Republikas reģionos».
Recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko (Baltijas Starptautiskā akadēmija), profesore; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore, PhD. Marianna Drazanova (STING ACADEMY), asoc.prof.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv
2017. gada 25. augustā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317. auditorijā.
MAKSIMS RAPOPORTS doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu « Mārketinga komunikācijas kompleksa izmantošanas neformālās izglītības joma (autoskolas pakalpojumi) analīze ».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), profesore; PhD asoc.prof. Marianna Drazhanova (STING ACADEMY, Czech Republic) profesore.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv2017. gada 25. augustā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 317.  auditorijā.
KRISTĪNE KAĻIŅINA doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu « Mārketinga un ārzemju studentu integrācijas savstarpēja mijiedarbība Latvijā ».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Biruta Sloka (Latvijas Universitāte), profesore; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University, Zviedrija) profesors.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv2017. gada 1. martā plkst. 11.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.
ANVAR IRCHAEV doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Uzbekistānas mājsamniecību ietaupījumu plānošana».
Recenzenti: Dr.oec. Valērijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Iveta Mietule (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), profesore; hab.Dr.oec. Marek Cisek (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), profesors Polijā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv2016. gada 26. maijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā.
JEĻENA POPOVA
doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu
„Sociālo modeļu faktori, kas ietekmē reģiona cilvēku kapitāla attīstību”.
Recenzenti: Dr.oec.Valerijs Praude (Latvijas Universitāte), profesors; Dr.oec. Iveta Mietule (Rezeknes Augstkola), profesore; PhD Juraj Nemec (Masaryk University) profesors Čehijas Republikā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv

2016. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 Baltijas Starptautiskā akadēmijā (BSA) Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Lomonosova 4, 319. auditorijā. PO YUAN HSIAO doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs ekonomikas promocijas darbu «Integrācija un brīvo ekonomisko zonu reģionālās ekonomikas attīstība Taivānā un Ķīnā».
Recenzenti: Dr.oec. Tatjana Muravska (Latvijas Universitāte), profesore; Dr.oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece ; PhD Mosad Zineldin (Linnaues University) profesors Zviedrijā.
Ar promocijas darbu var iepazīties BSA Bibliotēkā Rīgā, Lomonosova 1, kā arī augstskolas mājaslapā www.bsa.edu.lv


 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009