LV RU EN


 Prorektors
 Referents
 Profesoru padome
 - padomes sastāvs
 - ievēlēšana
 Promocijas Padome
 - Promocijas padomes locekļi
 - Nolikums
 - Promocijas darbu aizstāvēšana
 Projekti
 - BSA zinātniskie pētījumi
 - zinātniskie pētījumi sadarbībā ar Podlaskas universitāti
 - ES granti
 Doktorantu pētījumi
 - Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (REEP)
 - Juridiskā zinātne
 Konferences
 - zinātniskās
 - studentu
 - vasaras skolas
 - galvenās publikācijas
 ERASMUS
 - akadēmiskā personāla mobilitāte
 Mācību centri un laboratorijas
 - ES informācijas centrs
 - Vācu valodas centrs
 - Daudzdisciplīnu pētījumu centrs
 - Zinātniski pētnieciskā laboratorija
 - Mazpolijas pārstāvniecība Latvijā
 Sociālo un humanitāro problēmu zinātniski pētnieciskais institūts
 - struktūra
 - pētījumu pamatvirzieni
 - granti
  Prorektors
 
 
Prorektore

Cienījamie studenti, maģistranti, doktoranti, kolēģi! Esat sveicināti mūsu augstskolas interneta vietnē. Mūsu augstskola lepojas ar zinātniskām un kultūras tradīcijām, kā arī ar ilgstošu darba pieredzi. Gan apmācība, gan pasniedzēju darbs augstskolā ir cieši saistīts ar zinātni, savukārt zinātniekiem ir jāpiemīt svarīgu īpašību kopumam, – viņiem jābūt talantīgiem, strādīgiem, pacietīgiem un zinātkāriem, godprātīgiem un kompromisus neatzīstošiem.
Zinātne ir sevišķa, unikāla cilvēka darbības nozare, kas apvieno visdažādāko disciplīnu un novirzienu pārstāvjus.

Mums ir izdevies daudz ko paveikt: ikgadējās starptautiskās konferences, zinātnisko rakstu, monogrāfiju, mācības līdzekļu izdošana, mūsu kolektīva piedalīšanās zinātniskos projektos, taču vēl vairāk veicamā mūs gaida turpmāk. Mēs ticam, ka sasniegsim tos augstos mērķus, kurus esam sev uzstādījuši. Un to garantē Baltijas Starptautiskās akadēmijas komandas – domubiedru kolektīva talants, enerģija un spēja radīt.
Mēs patiesi ceram, ka mūsu vietnē Jūs radīsiet iespējas, lai realizētu savu pētniecisko darbību, un novēlam visiem mūsu akadēmijas studentiem, kas mācās visās mūsu augstskolas programmās, iepazīt apbrīnojamo un visnotaļ attīstošo zinātnei piederošo pasauli. Un mūsu profesori un pasniedzēji jums palīdzēs šajā izzināšanās ceļā!

Zinātņu prorektors

Ekonomikas doktore, profesore
Inna Stecenko
Pieņemšanas laiks:
Otrdien no 14.00 – 16.00
Ceturtdien no 16.00 – 18.00
Lomonosova ielā 4, 113. kab.

Atskaite par zinātnisko darbu par 2017./2018. st.g.

Atskaite par zinātnisko darbu par 2018./2019. st.g.

 
 Copyright © by The Baltic International Academy 2009