Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  MAZĀ UN VIDĒJĀ BIZNESA VADĪBA Tālr. +371 67100628
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Mazā un vidējā biznesa vadība
Padziļināts studiju virziens Tūrisma biznesa vadība
Augstākā profesionālā izglītība 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 41345
Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās
Studiju programmas apjoms 80 kp
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija Uzņēmējdarbības speciālists,
4.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mazā un vidējā biznesa vadība” ir licencēta un akreditēta līdz 2019.gada 31.decembrim.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un Daugavpilī.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā.

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Programma sagatavo mazā un vidējā biznesa speciālistus darbam ar klientiem tūrisma jomā.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studentu sagatavošanā liela uzmanība tiek pievērsta tiešiem kontaktiem ar tām tūrisma jomām, kurās nākotnē strādās programmas absolventi.

Studentu sagatavošana atbilst profesionālajam standartam. Studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas šādos virzienos:

 • tūrisma ekonomika;
 • grāmatvedība;
 • tūrisma biznesa vēsture;
 • menedžments;
 • mārketings;
 • tūristu ēdināšanas organizācija;
 • viesmīlība;
 • tūrisma ģeogrāfija un kulturoloģija
 • relīģija un kultūras vēsture u.c.
 1. Pašnovērtējums
2011-2012
2012-2013
Programma 2014-2015
Virziens 2014-2015
Programma 2015-2016
Programma 2016-2017
Virziens 2016-2017
Programma 2017-2018
Virziens 2017-2018

 1. Kontakti
Studiju programmas direktore Dr.sc.ing., prof. Ž.Caurkubule
Studiju programmas direktores palīdze Mg.oec. Jūlija Mahmudova
Tel. +371 67100628,
e-mail: bsauznemejdarbiba@inbox.lv, uznemejdarbiba@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija 403.kab.

Pieņemšanas laiks:
Otrdien:14:00-16:00
Ceturtdien:16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2010