Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Programmēšana un datorprojektēšana Tālr. +371 22332961
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Programmēšana un datorprojektēšana
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība
Studiju programmas kods 43481
Studiju programmas īstenošanas ilgums 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijas
4 gadi (8 semestri) nepilna laika studijas
Programmas apjoms 120 kp
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma Programmēšana un datorprojektēšana ir licencēta un akreditēta.

Akreditācijas lapu Nr.169 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2015. gada 13.jūnijam

Sīkāk...

  1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā

  1. Valoda

Studijas tiek realizētas multilingvāli – latviešu un angļu valodās.

  1. Programmas mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot IT speciālistu, kurš varētu strādāt gan programmatūras izstrādē gan datorsistēmu lietošanā datorprojertēšanai dažāda veida uzņēmumos, gan arī turpināt izglītību maģistrantūras un doktorantūras programmās zinātniskā un pedagoģiskā darba veikšanai.

Programmas uzdevumi un specifika:

1) sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā;
2) sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā un lietošanā;
3) iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru;
4) sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā;
5) apmācīt studentus izmantot programmatūru čiparu iekārtu datorprojektēšanai.

Studiju programmas saturs veidots atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem.

Situācija IT nozarē strauji mainās. Tāpēc studiju programma veidota kā akadēmiskā (nevis profesionālā) programma, lai varētu dot studentiem ne tikai fundamentālas zināšanas nozarē, kas ļautu viņiem reāli darboties izvēlētajā jomā, bet arī izveidotu pamatu tālākai zināšanu attīstībai un papildināšanai.

Programmā plānots izmantot mācību grāmatas, kuras izdotas Eiropā un ASV, kā arī pasniegt dažus mācību kursus angļu valodā.

Sīkāk par programmu ...

  1. Pašnovērtējums
2012-2013
2013-2014
Programma 2014-2015
Virziens 2014-2015
  1. Kontakti

Studiju programmas direktors: prof., Dr.sc.ing. Igors Lemberskis
Tālrunis +37167100610, +371 22332961
Lomonosova 1/4, 216.kab., Rīga
Programmas direktora e-mail: igor.lemberski@bsa.edu.lv
Copyright © by The Baltic International Academy 2010