Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  FINANŠU VADĪBA Tālr.:+37167100100
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Finanšu vadība
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 4234302
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijās vai
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijās
Programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vidējā vispārējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs finanšu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Finansists,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Finanšu vadība» ir akkreditēta līdz 2019. gadam

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un Daugavpilī.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Finansists ir kvalificēts speciālists grāmatvedības uzskaites un finanšu jomā, kuram ir kompleksas zināšanas finanšu pārskatu sagatavošanas, prognozēšanas un analīzes jomā atbilstoši starptautiskajām prasībām. Finansista galvenie darbības virzieni ir uzņēmuma finanšu un uzskaites politikas veidošana, informācijas sistēmas ieviešana, naudas plūsmas, likviditātes, ienākumu, kapitāla, risku, kā arī finanšu projektu pārvaldīšana. Zināšanas par Eiropas dažādu valstu pieredzi finanšu, grāmatvedības uzskaites, starptautisko standartu pārskatu jomā šobrīd ir kļuvis aktuāls jautājums ne tikai lielajā, bet arī vidējā un mazajā biznesā. Finanšu grāmatvedis tiek augsti novērtēts darba tirgū. Speciālists finanšu un grāmatvedības uzskaites jomā uzņēmumam sniedz nenovērtējamu palīdzību finanšu resursu piesaistīšanā uz izdevīgiem noteikumiem un to investēšanu ar jo lielāku efektu. Iegūtās zināšanas atļaus nākamajiem speciālistiem strādāt par finanšu menedžeriem, galvenajiem grāmatvežiem, finanšu departamenta direktoriem, finanšu ekspertiem un auditoriem.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studiju programmas saturs:

 • Vispārekonomiskās disciplīnas – mikroekonomika, makroekonomika, statistika, uzņēmuma ekonomika, finanses un kredīts, vadības teorija, menedžments, bankas lietas un naudas apgrozījums, cenu veidošanās, nozaru ekonomika, ekonomisko mācību vēsture.
 • Vispārizglītojošās disciplīnas – loģika, socioloģija, psiholoģija, filozofija, informātika, matemātika ekonomistiem.
 • Finanšu disciplīnas – uzņēmumu finanses, finanšu plānošana, finanšu menedžments, finanšu analīze, finanšu riski, stratēģiskais menedžments, projektu vadīšana.
 • Grāmatvedības uzskaites un audita disciplīnas – finanšu un pārvaldes uzskaite, nodokļu uzskaite, finanšu pārskatu starptautiskie standarti, audits un audita starptautiskie standarti, uzņēmuma iekšējā finanšu kontrole.

Studiju procesā laikā jus varat iegūt sertifikātus:

 • Starptautiskie finanšu pārskata standarti - Profesionālo menedžeru instituta sertifikāts (IPEM, Lielbritānija)

 • TOEIC sertifikāts (test english for international communication) - ASV izglītības informācijas un testēšanas centrs.
 1. Kontakti
Programmas direktore - docente Inese Ratanova
Tālrunis, fakss: +37167100100
e-mail: inese.r-bki@inbox.lv, inese.ratanova@bsa.edu.lv
Lomonosova 4, 218.kab
Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2010