Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Starptautiskās finanses Tālr.: +371 67100220
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses”
Studiju programmas kods 47343
Studiju programmas īstenošanas ilgums pilna laika studijās 1,5 gada (3 semestri) vai nepilna laika studijas 2 gadi (4 semestri), personām ar augstāko profesionālo izglītību citās sociālo zinātņu jomā, papildstudiju ilgums 1 semestris
Studiju programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs starptautiskajās finansēs
Iegūstamā kvalifikācija Finanšu analītiķis
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Maģistra profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Starptautiskās finanses» ir akkreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu un angļu valodās. Nodarbības vada Baltijas Starptautiskās akadēmijas mācību spēki – profesori, kā arī viesprofesori, eksperti un nozares profesionāļi.

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt ekonomikas un finanšu jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un turpināt izglītību doktorantūrā, arī strādāt finanšu jomā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  1. Programmas profesionālais mērķis

Maģistra programmas „Starptautiskās finanses” mērķis ir augstas kvalifikācijas konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošana ekonomikas un finanšu jomā, kuriem zināšanas finanšu teorijā un tās izmantošanas iemaņas mūsdienīgu starptautisko prasību līmenī, kuri pārvalda lietišķo korporāciju finanšu metodoloģiju un instrumentālo analīzi, lai izstrādātu un realizētu kompāniju finanšu stratēģijas finanšu tirgu globalizācijas un pārejas uz inovatīvo ekonomiku apstākļos.

  1. Pašnovērtējums
2012-2013
Programma 2014-2015
Virziens 2014-2015
Programma 2015-2016
Virziens 2015-2016
Programma 2016-2017
Virziens 2016-2017
Programma 2017-2018
Virziens 2017-2018

  1. Kontakti
Programmas direktore - docente Žanna Černoštana
Tālrunis: +371 67 100 220
e-mail: gramatvediba@bsa.edu.lv
Lomonosova 4, 302.kab, Riga,
Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2010