Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Psiholoģija Tālr.: +371 67100204
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Profesionālā Maģistra Studijas Programma “Psiholoģija”
Studiju programmas kods 46310
Studiju programmas īstenošanas ilgums 2 gadi (4 semestri)
Studiju programmas apjoms 120 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā
Grāds Profesionālais maģistrs amatu psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Psihologs
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālā Maģistra Studijas Programma “Psiholoģija” ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas, maģistranti saņem valsts atzītu diplomu.

 1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā.

 1. Valoda

Apmācība programmā notiek Latviešu un angļu valodās:

Minētajās valodās tiek veidotas maģistrantu plūsmas.

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālai maģistra studiju progrāmmai nav analoga citās augstskolās Latvijā. Mērķis ir nodrošināt maģistrantus ar mūsdienīgām zināšanām profesiju (amatu) psiholoģijā, attīstīt pētījumu prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu augsta kompetences līmeņa neatkarīgus pētījumus, un lai apmācītu ar praktiskām prasmēm un spējām amatu psiholoģijā. Profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija” piedāvā teorētiskās un praktiskās zināšanas psiholoģijas jomā, kā arī virzienā profesiju (amatu) psiholoģijā: profesionālajā darbības psiholoģijā, profesionāļa attīstības psiholoģijā un personāla vadībā:

 • profesionālās iemaņas un spējas tiek attīstītas sekojošos virzienos:
 • lietišķā psiholoģija profesionālajā darbā;
 • vadības lēmumu pieņemšanas metodes;
 • karjeras attīstība, darba vadīšanas psiholoģija;
 • metožu izmantošana psiholoģiskajā pašregulācijā;
 • personāla adaptācija un destrukcija profesionālajā darbībā;
 • riska faktori profesionālajā darbībā;
 • zinātnisko pētījumu projektu izstrādē;
 • ievērot psihologu profesionālās ētikas normas;
 • lietot psiholoģiskiem pētījumiem nepieciešamās datorprogrammas.

Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Universitātēm (Erasmus). Maģistriem ir iespēja iziet praktiku un mācīties Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Polijā un citās Eiropas valstīs.

Progrāmas ietvaros studentiem ir iespēja piedalities ikgadējā ,,Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konferencē.” Konference notiek katru gadu decembra mēnesī. Tajā piedalās arī ārzemju studenti. Konferences dalībnieku zinātniskie raksti tiek publicēti zinātnisko rakstu krājumā.

Katru gadu oktobrī, Latvijā tiek organizētas ,,Psiholoģijas dienas,” kurās aktīvi piedalās maģistranti.

Arī ir iespēja noklausīties lekcijas, kuras nolasa dažādi ārzemju speciālisti.

Studiju procesā, maģistranti piedalās eksperimentos zinātniskajā labaratorijā, kuros tiek attīstītas eksperimentālās pētījumu metodes (zinātniskā vadītāja: Dr.psych., prof. I.Plotka – psiholoģijas nozares vadītāja, maģistra programmas direktore).

 1. Pašnovertējums
Programma 2015-2016
Virziens 2015-2016
Programma 2016-2017
Virziens 2016-2017
Programma 2017-2018
Virziens 2017-2018
 1. Kontakti
Progrāmas direktors Dr.psych., prof. Irina Plotka
Lomonosova iela 4, 201 kab.
Tālr. +371 67100204
E-mail: irinaplotka@inbox.lv

Studiju programmas “Psiholoģija” administrācijas darba laiks:
Otrdiena 14:00-16:00
Ceturtdiena 16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2015