Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Sociālais darbs Tālr.: +371 67100605, +371 26100864
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Sociālais darbs
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42762
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) pilna laika
4,5 gadi (9 semestri) nepilna laika studijās
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Zinātniskais grāds Bakalaura grāds sociālajā darbā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Sociālais darbinieks
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais darbs” ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

LR IZM akreditācija līdz 18.06.2019.

Licence, Akreditācijas lapa

  1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Baltijas Starptautiskajā akadēmijā: Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Smiltenē un Daugavpilī.

  1. Valoda

Studijas notiek pēc latviešu un angļu valodās.

Studiju programmas īstenošanā piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās.

  1. Iegūstamā kvalifikācija

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālos darbiniekus, kuri varēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbā valsts, pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, krīzes centros u.c.

  1. Studiju programmas satura specifika

Imatrikulācija notiek pēc centralizēto eksāmenu un testa rezultātiem. Par profesionālās studiju programmas studentu var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi, pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un citu valstu pilsoņi.

Programmu īsteno doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemes augstskolām, kā arī nozares profesionāļi.

Studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Studiju ēku korpusos regulāri darbojas augstskolas grāmatu kioski, kuros studenti var iegādāties jaunāko literatūru latviešu, angļu un krievu valodās.Studenti var izmantot bibliotēku BSA lasītavās Rīgā un filiālēs.

Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Prakses laikā studenti var iepazīties ar sociālo darbu un izvērtēt iespēju turpināt studijas maģistra līmeņa programmā.

  1. Kontakti
Programmas direktore docente, Mg.sc.pol.Andra Mite
Tālr. +371 67100605, +371 26100864
e-pasts: andra.mite@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 4, 309 kab., Rīga
Pieņemšanas laiki :
otrdiena 14:00-16:00
ceturtdiena 16:00-18:30Copyright © by The Baltic International Academy 2015