Programmas:

Koledžas programmas
Tiesību zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU TULKOŠANA Tālr. +371 67100550, +371 29159781
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42 222
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijas (dienas un vakara nodaļa)
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs tulkošanā
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Tulks, tulkotājs,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma ir akreditēta, derīguma termiņš ir līdz 31.12.2023

Informācija par studiju virzienu akreditācijas termiņiem

Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48. Punktu  studiju virzienu, kuru akreditācijas termiņš beidzas 2019. gadā, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā:  Līdz 2023. gada 31. decembrim studiju virzieniem: “Izglītība, pedagoģija un sports”,
“Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”,
“Tulkošana”,
“Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”,
“Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”,
“Transporta pakalpojumi”,
“Vides aizsardzība”,
“Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”,
“Militārā aizsardzība”.  

Jaunu akreditācijas lapu izsniegšana nav nepieciešama, jo termiņi ir noteikti minētajā likumā. http://svr.aic.lv/Form.aspx?id=news.aspx

Sīkāk...

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Studiju programma tiek realizēta Rīgā.

 1. Valoda
 • angļu
 • latviešu
 1. Iegūstamā kvalifikācija

Tulks/tulkotājs:

 • augstā līmenī pārvalda vienu vai vairākas svešvalodas;
 • brīvi runā ar dažādu kultūru, profesiju, sociālo grupu un vecuma cilvēkiem;
 • pārliecinoši uzstājas auditorijas priekšā publiskās saskarsmes situācijās (semināri, izstādes, prezentācijas, pārrunas, furšeti, korporatīvie pasākumi utt.);
 • piesaista cilvēkus ar savu atklātību, sabiedriskumu, skaistu runu, ar spēju viegli mainīt saskarsmes valodas, ar savu ārējo izskatu;
 • korekti raksta un rediģē tekstus (paziņojums, reklāma, lietišķā vēstule, anotācija, apsveikums utt.);
 • paplašina erudīciju strādājot ar dažāda satura tekstiem (globālā sasilšana, pensiju reforma, izglītības sistēma utt.).

Tulks, tulkotājs ir pieprasīts vienmēr neatkarīgi no modes tendencēm vai kādām sociālajām vai ekonomiskajām parādībām. Viņš strādā izdevniecībās, tulkošanas birojos, tirdzniecības, ražošanas un tūrisma uzņēmumos, televīzijā, laikrakstos un žurnālos, tiesās. Tulka, tulkotāja pakalpojumi ir pieprasīti prezentāciju laikā, starptautiskajās konferencēs, izstādēs, festivālos, pārrunās un citās situācijās.

Tulks, tulkotājs ir elitāra profesija, kas ievada valodu pasaulē, neierobežotas saskarsmes pasaulē, apgūstamo valodu kultūras pasaulē.

 1. Studiju programmas satura specifika
Apgūstamās valodas

angļu, vācu, latviešu, krievu, spāņu, franču

Studenti saņem Eiropas konsorcija ECL sertifikātu, kas apstiprina svešvalodas zināšanu līmeni (http://www.ecl-test.com).

Darba valodas

Vienīgā programma Latvijā, kas piedāvā izvēlei:

 • divvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā);
 • trīsvalodu tulkošanas moduli (angļu ↔ dzimtā ↔ latviešu/krievu).
Tulkošanas pamatsfēras
 • tūrisms, kino, izklaides nozare, teātris;
 • menedžments, banku sfēra;
 • plašsaziņa, starptautiskās attiecības.
Programmas prioritātes
 • mutvārdu un rakstveida komunikācija apgūstamajās valodās;
 • tulkošanas metodes;
 • datortehnoloģijas tulkošanas jomā (TRADOS).

Programma sagatavo tulkus un tulkotājus. Apgūstot mutvārdu tulkošanu studenti trenē savu atmiņu, runas uztveršanu ar dzirdi, aktīvi apgūst oratora mākslu. Savukārt apgūstot rakstveida tulkošanu studenti mācās dziļāk saprast tekstu, ieceri un autora mērķi.

Studentu aktivitātes

Mūsu studenti strādā par tulkiem konferencēs un semināros, festivālos, prezentācijās, tulko kursa, bakalaura un maģistra darbu anotācijas. Viņi izpilda dažādus telekompāniju (Baltcom, SDI Media Latvia), sporta organizāciju un izglītības iestāžu (BIA ECL, P.Stradiņa universitāte, RTU, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola), tūrisma (Latvijas tūrisma aģentūra, Aveta Centrs) un tulkošanas biroju (euroscript Baltija, Skrivanek Baltic, TILDE, Lacerta Translation Services, Lingmaster, LINGVA TEV), izdevniecību (Retorika A) un citu iestāžu pasūtījumus.

Mūsu studenti:

 • organizē un paši piedalās tulkošanas konkursos;
 • publicē savus tulkojumus un citus radošus darbus žurnālā „CommunicatoR”
 • izstrādā un vada ekskursijas citu valstu studentiem;
 • veic starpkultūru pētījumus;
 • piedalās starptautiskajās studentu konferencēs;
 • organizē profesionālus seminārus;
 • piedalās oratoru mākslas konkursos;
 • ir visaktīvākie ERASMUS starptautiskās studentu apmaiņas programmas dalībnieki;
 • izstrādā koncepcijas un publicē savas profesionālās avīzes.
BSA studiju programmas „Rakstveida un mutvārdu tulkošana” studenti lieto tulkošanas atmiņas TM vadības programmu Wordfast Translation Studio, kurā ir apvienotas divas progammas: Wordfast Classic (WFC) un Wordfast Pro (WFP). Mēs pateicamies Wordfast LLC un Wordfast izstrādātājam Yves Champollion par bezmaksas licenci.

Pašnovērtējumi.

MŪSU PROGRAMMAS DZĪVE FOTOGRĀFIJĀS.

Programmas prezentācija.

Sīkāk par pilna laika apmācības programmu

 1. Kontakti
Programmas direktore prof., Dr. philol. E. Arhangeļska
Lomonosova 4 – 313.kab., Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67100550
Mob.: +371 29159781
E-pasts: e- mail: emma.arhangelska@bsa.edu.lv

Pieņemšanas laiks
Otrdiena: 14:00 - 15:30
Ceturtdiena: 16:00-17:30

Direktora palīgs Marija Tkačukova
rmtsekretar@gmail.com
Tālr.: +371 67100550
Mob.: +371 29640224Copyright © by The Baltic International Academy 2010