Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  Kriminaltiesības Tālr.: +371 67100666
 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātnes, krimināltiesību apakšnozarē
Studiju programmas kods 46380
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnēs,
akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnēs.
Iegūstamais grāds profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija jurists
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Studiju programma ir akreditēta, akreditācijas lapu ir izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, derīguma termiņš ir līdz 2019. gada 4. jūlijam.

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu valodā, kā arī angļu valodā.

  1. Iegūstamais grāds

Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē

  1. Studiju programmas satura specifika

Studejošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētniecības iemaņas tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē;

Programmas preoritātes ir: sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās; sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā.

  1. Kontakti
Maģistrantūra:
Tālr. +371 67100666
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova iela 1/4, 212 kab., Rīga
Pieņemšanas laiki :
Otrdien 10:00-18:00
Trešdien 10.00-18.00
Ceturtdien 10:00-18:00


Copyright © by The Baltic International Academy 2011