Programmas:

Koledžas programmas
Tieslietu zinātne
Mazā un vidējā biznesa vadība
Vides dizains
Sociālās palīdzības organizators
Profesionālais bakalaurs
Eiropas ekonomika un bizness
Finanšu vadība
Rakstveida un mutvārdu tulkošana
Kultūras vadība
Sabiedriskās attiecības
Tūrisma un viesmīlības vadība
Datordizains
Sociālais darbs
Psiholoģija
2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība
Akadēmiskais bakalaurs
Eiropas studijas
Programmēšana un datorprojektēšana
Maģistrantūra
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana(prof.)
Privāttiesības(prof.)
Kriminaltiesības
Dizains(prof.)
Cilvēku resursu vadīšana (starpaugstskolu programma)
Eiropas studijas(akad.)
Starptautiskās finanses(prof.)
Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā
Sociālais darbs
Psiholoģija
Doktorantūra
Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika (starptautiskā doktorantūras studiju programma)
Juridiskā zinātne
Profesoru padome  UZŅĒMĒJDARBĪBA Tālr.: +371 67100522
 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība
Padziļināto studiju virzieni Menedžments
Starptautiskais menedžments
Business Administration
European Business Schools
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42345
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4 gadi (8 semestri) - pilna laika studijās,
4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijas
Studiju programmas apjoms 160 kp.
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Uzņēmējdarbības vadītājs,
5.līmeņa profesionālā kvalifikācija
 1. Dati par licenci un akreditāciju

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbība ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Programma licencēta un akreditēta līdz 11.06.2019.

Sīkāk...

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, Smiltenē, Jelgavā.

 1. Valoda

Apmācība programmā notiek latviešu un angļu valodās.

Minētajās valodās tiek veidotas studentu plūsmas. Studentiem ir iespēja noteiktus priekšmetus izvēlēties un apgūt šais valodās.

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Programma sagatavo vidējā līmeņa speciālistus uzņēmējdarbības vadībai, ievērojot Eiropas biznesa vadības un organizācijas principus. Programmas absolventi iegūst zināšanas, prasmes, kas nodrošina iespēju izveidot savu biznesu vai veiksmīgi strādāt uzņēmējdarbībā, vadīt nodaļas un uzņēmējdarbības struktūrvienības finanšu, komercijas, tūrisma, apdrošināšanas, IT jomās.

Studiju programma sadarbojas ar dažādām Eiropas Biznesa skolām (EBSI). Studentiem tiek piedāvātas iespējas braukt uz apmācībām dažādās biznesa skolās ES valstīs.

 1. Studiju programmas satura specifika

Studiju programmā ir vairāki kursu bloki:

 • ekonomikas kursi (mikroekonomika, makroekonomika, pasaules ekonomika, uzņēmējdarbības ekonomika u.c.);
 • finanšu kursi (grāmatvedības pamati, uzņēmuma finanses, nodokļi un aplikšana ar nodokļiem, finanses un kredīts u.c.);
 • vadības kursi (menedžments, mārketings, stratēģiskais menedžments, vadības teorija, starptautiskais mārketings);
 • sociālo zinātņu un psiholoģijas kursi (socioloģija, sociālā psiholoģija, biznesa komunikācijas, sociālais menedžments u.c.);
 • tiesību zinātņu kursi (uzņēmējdarbības tiesības, Eiropas darba tiesības, muitas regulēšana u.c.);
 • vispārējie kursi (informātika, augstākā matemātika un statistika, biznesa angļu valoda, biznesa latviešu valoda, biznesa vācu valoda u.c.)

Studējošie var apgūt padziļināti sekojošus virzienus:

 • firmas vadība (kursi: uzņēmuma dibināšana un vadība, personāla vadība, korporāciju vadība u.c.);
 • firmas finanšu vadība (kursi: bankas un naudas apgrozījums, finanšu uzskaite, finanšu analīze, finanšu menedžments u.c.);
 • informācijas sistēmu vadība (kursi: programēšana, DB projektēšana, IS projektēšana, datortīkli un tīklu tehnoloģijas, informāciju bizness u.c.);
 • starptautiskais bizness (kursi: transnacionālās korporācijas un starptautiskās savienības, starptautiskais menedžments, starptautiskās finanses, starptautiskās nodokļu sistēmas u.c.);
 • mārketinga vadība (kursi: reklāmas psiholoģija, cenu stratēģijas, starptautiskais mārketings u.c.).

Programmas ietvaros studenti piedalās ikgadējā starptautiskā studentu konferencē “Latvijas uzņēmējdarbības struktūras biznesa procesu stāvoklis un to pilnveidošanas metodes”. Konference notiek katru gadu aprīli un novembrī. Konferencē piedalās ārzemju studenti. 2011. gadā novembrī konferences laikā piedalījās studenti no ERASMUS programmas, no Spānijas, Beļģijas, Turcijas un Rumānijas. Studenti uzstājas ar runu un prezentāciju ar tematu “Biznesa vidē manā valstī”. Uzstāšanas notika angļu valodā ar sinhronizēto tulkošanu kuru veica “Uzņēmējdarbības” programmas 1. un 2. kursa studenti. Ar prezentācijām uzstājas:

 • 1. Pop Andreia, Bulau Alexandru “Biznesa vide Rumānijā”
 • 2. Bugra Kaya, Ali Ozdemirel, Emre Polatkalasi, Elyasa Aksoy “Biznesa vide Turcijā”
 • 3. Odile Marchal “Biznesa vide Beļģijā”
 • 4. Inaki Santos, Antonio Jose Ripole, Daniel Anchelergues “Biznesa vide Spānijā”Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” pašnovērtējums par 2010./2011. mācību gadu

Mācību plāns studiju programmai "Uzņēmējdarbība"

Sīkāk par programmu(nepilna laika studijas) ...

 1. Pašnovērtējums
Programma 2014-2015
Virziens 2014-2015
Programma 2015-2016
Virziens 2015-2016
Programma 2016-2017
Virziens 2016-2017
Programma 2017-2018
Virziens 2017-2018

 1. Kontakti
Studiju programmas direktore Dr.sc.ing., prof. Ž.Caurkubule
Studiju programmas direktores palīdze Mg.oec. Jūlija Mahmudova
Tel. +371 67100628,
E- mail: eiropasekonomika@inbox.lv
Lomonosova iela 4, Rīga, Latvija 403.kab.

Pieņemšanas laiks:
Otrdien:14:00-16:00
Ceturtdien:16:00-18:00Copyright © by The Baltic International Academy 2010