LV RU EN


  Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpilde
 
 Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Tendences studiju programmu pilnveidē”

ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” īstenošanā viena no galvenajām aktivitātēm ir pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās.

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Akadēmiskā informācijas centra seminārs “Augstākās izglītības kvalitātes monitorings un e-platformas koncepts”

Akadēmiskās informācijas centra seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā"

Licencēšanas iesnieguma un studiju programmas raksturojuma izstrādes vadlīnijas

Ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas studiju programmu licencēšanai

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas

Studiju virziena ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas

Augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas

Augstskolas vai koledžas ekspertu grupas kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas

Copyright © by The Baltic International Academy 2018