Svarīgi! Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai!

Svarīgi! Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai!

Svarīgi! Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai!

  • 2021. gada 17. marts
  • covid

Ar mērķi samazināt atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju no 09.11.2020. līdz 06.04.2021. (06.11.2020. MK rīkojums Nr.655).

Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2021. rīkojumu Nr.163 par grozījumiem 06.11.2020. Ministru kabineta rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  BSA 15.03.2021 izdots rīkojums Nr.4405/M “Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai”.