Apsveicam Nikolaju Sulimu

Apsveicam Nikolaju Sulimu

Apsveicam Nikolaju Sulimu ar veiksmīgo promocijas darba aizstāvēšanu 21.05.2020. un piešķirto zinātniskā doktora grādu (Ph.D.) ekonomikas zinātnē specializācija “Reģionālā ekonomika”.

BSA Administrācija un Akadēmiskais personāls