Atklātā lekcija “Mīlestības psiholoģija: vakardienā, šodien, rītdien”

Atklātā lekcija “Mīlestības psiholoģija: vakardienā, šodien, rītdien”

  • 2022. gada 1. decembris
  • Ziņas

Psiholoģiskās konsultēšanās centrs  turpina lekciju ciklu, veltītu «Mīlestības psiholoģijas» tematam. Pirmā atklātā lekcija “Mīlestības psiholoģija: pagātne, tagadne, nākotne ”  notika 28.novembrī plkst. 10.00 – 13.10, izmantojot Zoom platformu.  Nākamās šī cikla lekcijas notiks pirmdienās 05., 12. un 19. decembrī tajā pašā laikā. Jūsu priekšā uzstāsies BSA pasniedzējs, habilitētais psiholoģijas doktors profesors Geršons Breslavs. Pastāv iespēja būt klātienē 318.auditorija L4. Darba valoda ir latviešu, jautājumi un diskusijas trīs valodās (latviešu, krievu, angļu).  Tiek aicināti visi interesanti.

https://zoom.us/j/2973394214