Attālinātā studiju procesa īpatsvara palielināšana

Attālinātā studiju procesa īpatsvara palielināšana

Attālinātā studiju procesa īpatsvara palielināšana

  • 2022. gada 7. februāris
  • covid

Cienījamie studenti!

Lai samazinātu epidemioloģiskos riskus un sociālos kontaktus ārpus studiju procesa, LR IZM rekomendē līdz š.g martam palielināt attālinātā studiju procesa īpatsvaru augstskolās.

Sākot ar 2021./2022. st. gada pavasara semestri studijas BSA notiks attālinātā režīmā BSA MOODLE sistēmā saskaņā ar stundu sarakstu, izņemot tās studiju programmas, kurās studējošo praktiskās nodarbības nav iespējams novādīt attālināti. Šajā gadījumā pēc studiju programmas direktora pieteikuma ir iespēja nodrošināt minimālo praktisko nodarbību novadīšanu klātienē BSA auditorijās ar šādiem nosacījumiem:

  • neliels studējošo skaits vienā telpā, nodrošinot distanci starp studējošiem ne mazāk kā 2m;
  • studējošo ikdienas reģistrācija un reģistrācijas sarakstu glabāšana 30 dienas (kontaktpersonas statusa noteikšanai inficēšanās gadījumā);
  • regulāra roku  dezinficēšana un mazgāšana, nodrošinot atbilstošus līdzekļus;
  • regulāra auditoriju vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātam katras studiju telpas individuālajam vēdināšanas režīmam (vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls);
  • visās telpās, kur atrodas vairāk nekā viena personu, medicīnisko sejas masku vai FFP2 respiratoru lietošana.

Ja eksāmens  paredzēts BSA auditorijās, un kāds no studējošiem nav ieradies, tad pēc divām nedēļām viņam jānodrošina atkārtota eksāmena pieņemšana.

Atgādinām, ka studijas BSA notiek ņemot vērā drošo studiju režīmu:

  • klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu!
  • Covid-19 pārslimojušās vai pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify, pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Atgādinām, ka ierodoties Akadēmijā, obligāti jālieto sejas aizsargmaska!

Ar cieņu, BSA Administrācija