Bibliotēka

BSA Rīgas centrāla zinātniskā bibliotēka

Adrese: Lomonosova iela 1/4, Rīga, LV-1019
tālr.: 67100541, fakss 67112679,
Lasītāju apkalpošana:
Darba dienās : 10.30 – 19.00
Sestdienās : 9.30 – 15.30
No 11. jūlija līdz 31. augustam bibliotēka lasītājiem ir slēgta.
Katra mēneša pēdēja trešdiena – Spodrības diena.
Bibliotēka lasītājus neapkalpo.