All Records: covid

Attālinātā studiju procesa īpatsvara palielināšana

  • covid
  • 07.02.2022

Cienījamie studenti! Lai samazinātu epidemioloģiskos riskus un sociālos kontaktus ārpus studiju procesa, LR IZM rekomendē līdz š.g martam palielināt attālinātā studiju procesa īpatsvaru augstskolās. Sākot ar 2021./2022. st. gada...

Read Detailed

Svarīgi! Par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai!

  • covid
  • 17.03.2021

Ar mērķi samazināt atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju no 09.11.2020. līdz 06.04.2021. (06.11.2020. MK rīkojums Nr.655). Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2021. rīkojumu Nr.163 par grozījumiem...

Read Detailed

Informācija ārvalstu studentiem, kuri Covid – 19 izplatības apstākļos palikuši Latvijā, saņēmusi terminuzturēšanas atļauju studiju laikam un studē attālināti.

  • covid
  • 20.04.2020

Ja atrodoties Latvijā, un esat palikuši bez iztikas līdzekļiem, tad Jums var palīdzēt tās pašvaldības, kurā esat deklarējis savu dzīves vietu, sociālais dienests.

Read Detailed