All Records: Vakances

Informē par amata vietu vakancēm

  • Vakances
  • 31.03.2022

Informē par amata vietu vakancēm Studiju darba prorektors/re Maģistra studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana direktors Doktora studiju programmas Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika direktors/re Studiju programmas direktora palīgs/palīdze...

Read Detailed