All Records: Zinātniskās konferences

“Путь к истине…”, jeb bibliotekāru ietekme uz akadēmisko godigumu augstskolas izglītības un zinātnes vidē

 • Zinātniskās konferences
 • 11.01.2022

Krājumā ir iekļauti III zinātniskās tiešsaistes konferences materiāli par ciklu “I paaudze bibliotēka: izaicinājumi, prognozes, gaidas”, kas notika, pamatojoties uz V.N.Karazina Harkovas Nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas 2021. gada...

Read Detailed

X Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

 • Pasākumi
 • 22.10.2021

Aicinām pasniedzējus, aspirantus (doktorantus), maģistrantus un profesionāļus piedalīties X Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”, *kas norisināsies 2021.gada 10.-11. decembrī. Konference notiks tiešsaistē (BigBlueButton).

Read Detailed

Psiholoģijas konference «Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse»

 • Pasākumi
 • 29.04.2021

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” Psiholoģijas konference «Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse»  Aicinām piedalīties konferencē, kas veltīta mūsdienu sociālās psiholoģijas teorētisko...

Read Detailed

XI Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

 • Pasākumi
 • 26.03.2021

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvija Akadēmija STING, Čehija Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas Universitāte, Krievija Baltkrievijas Valsts ekonomikas universitāte, Baltkrievija V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraina Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polija Grāmatvedības...

Read Detailed

IX Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”

 • Pasākumi
 • 20.11.2020

Aicinām pasniedzējus, aspirantus (doktorantus), maģistrantus un profesionāļus piedalīties IX Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”, *kas norisināsies 2020.gada 11.-12. decembrī. Konference notiks tiešsaistē (BigBlueButton).

Read Detailed

VIII Starptautiskā zinātniskā un praktiskā konference 2019. gada 13. decembrī

 • Zinātniskās konferences
 • 11.10.2019

2019. gada 13. decembrī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rīko VIII starptautisko zinātniski praktisko konferenci “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā...

Read Detailed

“Sociālā un politiskā antropoloģija: mūsdienu zinātniskās pieejas pētniecībai” 2019. gada 18.-19. oktobris

 • Zinātniskās konferences
 • 11.09.2019

Sociālā un politiskā antropoloģija: mūsdienu zinātniskās pieejas pētniecībai 2019. gada 18.-19. oktobris

Read Detailed

Zinātne. Tiesības. Stabilitāte. 2019.g.25.aprīlī

 • Zinātniskās konferences
 • 10.03.2019

2019.gada 25.aprīlī Baltijas Starptautiskā akadēmija, Baltijas Juridiskais žurnāls (Latvija, RĪGA) un žurnāls “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” aicina jūs piedalīties ikgada starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE.

Read Detailed

«MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» 2019. gada 25. janvāris

 • Zinātniskās konferences
 • 10.11.2018

VIII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE «MŪSDIENU TENDENCES UN TEHNOLOĢIJAS DIZAINA IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBĀ BOLOŅAS PROCESA IETVAROS» Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova ielā 4, Rīgā, Latvijā, 2019. gada 25. janvāris Sadarbības partneri...

Read Detailed