Eiropas studijas

Eiropas studijas

Programmas priekšrocības

Bakalaura grādu ieguvušie var sekmīgi turpināt Eiropas studijas maģistratūras programmās Latvijā un ārpus tās robežām, specializējoties izvēlētajos konkrētajos Eiropas studiju virzienos.

Programmas padziļināti studiju virzieni

EU politika, starptautiskās attiecības.

Iegūstamās iemaņas

Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri orientējas Eiropas Savienības politisko kursu attīstībā, tās iekšpolitikā un ārējā, un drošības politikā, ES integrācijas problēmās un institucionālajā attīstībā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgiem speciālistiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

Karjeras iespējas

Eiropas studiju speciālistiem ir paredzams plašs daba lauks ārlietu resoros – LR Ārlietu ministrijā, ministriju, dažādu sabiedrisko un biznesa organizāciju ārējo sakaru nodaļās, pētnieciskajos institūtos un firmās. Iegūtā specialitāte dod iespēju strādāt kā padomniekiem dažāda līmeņa politiskajās institūcijās, kā arī par konsultantiem, analītiķiem un ierēdņiem.

Programmas saturs

Studenti iegūst zināšanas studiju programmas virzienos: Vispārizglītojošie un politikas zinātnes teorētiskie pamatkursi. To vidū obligātie teorētiskie pamatkursi, vispārizglītojošie mācību kursi un citi politikas zinātnes kursi, kuri sniedz metodoloģiskās bāzes zināšanas un attīsta analītiskās pamatiemaņas – tādi kā politiskā antropoloģija, politiskā filozofija, Latvijas politika, politikas teorija, politiskās ideoloģijas, salīdzinošā politika, starptautisko attiecību teorija. Studijās tiek iegūtas zināšanas arī specializētajos priekšmetos. To vidū ES institūcijas, ES ekonomiskā un monetārā politika, ES tiesiskie pamati, ES vides politika, Latvijas integrācija ES, Eiropas kopējā ārējā un drošības politika, ES reģionālā politika, diplomātiskais protokols u.c.

Kontakti

Programmas direktors prof. Vladislavs Volkovs
Lomonosova 1/4 – 202.kab., Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67100229
E-pasts: vladislavs.volkovs@inbox.lv
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 14:00 – 15:30
Ceturtdiena: 16:00-17:30
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort