Finanšu vadība

Finanšu vadība

Programmas priekšrocības

Sagatavo augsti kvalificētus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm; viņi spēj realizēt savu profesionālo darbību inovatīvas ekonomikas apstākļos finanšu jomā Latvijas un starptautiskā darba tirgū.

Mūsdienu prasības finansistam

 • Finansists ir speciālists, kurš nodarbojas ar finansēm. Viņam nauda nav tikai summa kontā vai papīra banknošu skaits, bet gan resurss, ko var un vajadzētu efektīvi izmantot;
 • Finansists nodarbojas ar dažāda lieluma un grūtības pakāpju monetārām operācijām, pārvalda kapitālu un regulē projektu finansēšanu. Tā ir persona, kas palīdz organizācijai, uzņēmumam vai pat indivīdam kompetenti pārvaldīt naudu kā resursu;
 • Finansistam ir dziļas zināšanas no vairākām jomām vienlaikus: no efektīvu investīciju matemātiskiem modeļiem līdz visām nodokļu likumdošanas niansēm un zemūdens akmeņiem;
 • Finansists ir viena no mūsu laika prestižākajām un augsti apmaksātām profesijām. Tas nav pārsteidzoši, jo jebkuras komerciālas organizācijas vai uzņēmuma mērķis ir palielināt kapitālu;
 • Finansists ir profesija cilvēkiem ar izteiktām analītiskām spējām, kuri nebaidās no atbildības, kuriem ir profesionāls instinkts, kuri spēj domāt stratēģiski un nepadoties emocijām.

Jāatceras! Biznesa procesi, tehnoloģijas, paņēmieni – tas viss mūsdienu dinamiskajā pasaulē mainās tik ātri! Ir redzams, ka veiksmīgam speciālistam pietrūkst zināšanu, lai virzītos pa karjeras kāpnēm un iegūtu stabilus ienākumus. Izglītība un padziļināta apmācība visas karjeras laikā ir vienīgais veids, kā saglabāt profesionālo piemērotību un sasniegt karjeras augstumus!

Iegūstamās iemaņas:

 • Uzņēmuma finanšu plūsmu vadība
 • Uzņēmuma ienākumu / izdevumu kontrole, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu
 • Uzņēmējdarbības nodokļu plānošana
 • Uzņēmuma finanšu politikas stratēģiskā plānošana
 • Iespējamo komerciālo risku analīze un samazināšana
 • Uzņēmuma darbības uzraudzība saskaņā ar piemērojamajiem likumiem
 • Finanšu pārskatu (ieskaitot SFPS) sagatavošana
 • Uzņēmuma darījumu finanšu un ekonomiskā analīze
 • Finanšu un grāmatvedības pakalpojumu darbības uzraudzība

Karjeras iespējas

Programmas absolventi var:

 • strādāt par finanšu departamenta vadītājiem, finanšu menedžeriem, galvenajiem grāmatvežiem komerciālās un nekomerciālās organizācijā, bankā, apdrošināšanas kompānijā, ieguldījumu fondā
 • strādāt par algotiem grāmatvežiem vai sniegt grāmatvedības un konsultācijas pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām ārpakalpojumu un konsaltinga kompānijās
 • sniegt grāmatvedības un konsultācijas pakalpojumu kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona

Programmas saturs

 • Vispārizglītojošās disciplīnas – loģika un retorika, filozofija, augstākā matemātika un varbūtību teorija, zinātniskā darba teorija un metodika, socioloģija, psiholoģija, biznesa komunikācijas (NEW!) un profesionālā ētika (NEW!)
 • Teorētiskie pamatkursi – mikroekonomika, makroekonomika, menedžments, ekonomiskā statistika, komercorganizācijas ekonomika, publiskās finanses, bankas un naudas sistēma, tiesības pamati, komerctiesības, darba tiesības, elektronisko dokumentu pārvaldība (NEW!)
 • Finanšu disciplīnas – korporatīvās finanses, finanšu plānošana, finanšu menedžments, finanšu analīze, projektu vadība, biznesa novērtēšana, finanšu instrumentu tirgus, risku vadība, investīciju vadība, starptautiskās finanses un finanšu institūcijas
 • Grāmatvedība, nodokļi un audits – grāmatvedības pamati, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība, nodokļi un nodevas, finanšu pārskatu starptautiskie standarti, audits un iekšējā kontrole, digitālā grāmatvedība (NEW!)
 • Informācijas tehnoloģiju kursi – lietišķā informātika, informācijas tehnoloģijas finansēs (NEW!), Big Data analīze (NEW!), biznesa modelēšana (NEW!)

Studiju virziena “Ekonomika” pašnovērtējums

Kontakti:

Programmas direktore  Žanna Černoštana
e-mail: [email protected]
tālr. +371 67100220

Lomonosova ielā 4, 304. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturtdien 16:00-18:00

Mūsu partneri