Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Rakstveida un mutvārdu tulkošana

Programmas priekšrocības

Mūsu programma

 • vienīgā Latvijā sniedz iespēju izvēlēties apmācības moduli: divvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda) vai trīsvalodu tulkošanu (angļu valoda – dzimtā valoda – krievu valoda kā svešvaloda / latviešu valoda);
 • apmāca tulkot gan rakstiski, gan mutiski, kas ļauj cilvēkam izvēlēties sev piemērotāko profesionālo aicinājumu;
 • apmāca lietot mūsdienu tehnoloģijas tulkošanas jomā – CAT datorprogrammas: SDL TRADOS STUDIO, MEMSOURCE, WORDFAST;
 • palīdz apgūt mūsdienu informācijas iegaumēšanas tehnikas (mnemotehniku);
 • velta uzmanību retorikas apgūšanai un retorikas kultūrai;
 • ir iespēja piedalīties brīvprātīgajos tulkojumos, lai students varētu jau studiju laikā izprast apgūstamās profesijas nozīmīgumu un savu, kā tulka un tulkotāja, lielo nozīmi sabiedrībā.

Iegūstamās iemaņas

Kopā ar tulkošanas apgūšanu tiek attīstītas: profesionālās klausīšanās un rakstīšanas prasmes, kultūras kompetence, novērošanas spēja, vēlme turpināt specializēties profesijā, iemaņas darbā ar datoru un profesionālajām tulkošanas programmām, laika pārvaldība (pašorganizēšanās un prasme organizēt kolēģu darbu).

Karjeras iespējas

 • strādāt tulkošanas birojos, tiesās;
 • kļūt par pašnodarbinātiem tulkotājiem, tulkošanas projektu menedžeriem;
 • kļūt par savu tulkošanas biroju īpašniekiem;
 • strādāt par gidiem-tulkiem, par menedžeriem Latvijas un ārvalstu viesnīcās, par tulkiem-referentiem starptautiskās organizācijās un bankās;
 • apvienot tulkotāja darbu ar redaktora vai svešvalodu pasniedzēja darbu, strādāt nekustāmā īpašuma jomā, ekoloģijas un daudzās citās jomās, kuras prasa vairāku valodu zināšanas un ambiciozus cilvēkus.

Programmas saturs

Programmas stratēģija balstās pirmkārt uz valodu prasmes līmeņa pilnveidošanu, apgūstot valodas literārās normas un stilistisko daudzveidību (1.-2. kurss). Tikai brīvi pārvaldot valodas, studenti tulkošanas var sekmīgi darboties un turpināt pilnveidoties tulkošanas jomā: vispirms apgūstot rakstveida tulkošanas  metodiku (2.-3. kurss), bet pēc tam mutvārdu tulkošanas – kā konsekutīvās, tā arī sinhronās (3.-4. kurss).

Pašnovērtējumi.

Programmas prezentācija.

Sīkāk par pilna laika apmācības programmu

Kontakti

Programmas direktore prof., Dr. philol. Emma Arhangeļska
Lomonosova 4 – 313.kab., Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67100550
Mob.: +371 29159781
E-pasts:  emma.arhangelska@bsa.edu.lv
Direktora palīgs Marija Tkačukova
rmtsekretar@gmail.com
Tālr.: +371 67100550
Mob.: +371 29640224
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena: 14:00 – 15:30
Ceturtdiena: 16:00-17:30
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort