Sociālās palīdzības organizators

Sociālās palīdzības organizators

Programmas priekšrocības

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus sociālās palīdzības organizatorus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbam valsts un pašvaldību institūcijās.

Programmas saturs

Programmu īsteno doktori un maģistri, docenti un profesori, vieslektori no citām Latvijas un ārzemes augstskolām, kā arī nozares profesionāļi.

Studentiem ir iespēja izmantot BSA bibliotēkas grāmatu fondu, kas regulāri tiek papildināts ar jaunāko literatūru. Studiju ēku korpusos regulāri darbojas augstskolas grāmatu kioski, kuros studenti var iegādāties jaunāko literatūru latviešu, angļu un krievu valodās.Studenti var izmantot bibliotēku BSA lasītavās Rīgā un filiālēs.

Internetā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē, bibliotēkas fonda papildināšanu, nodarbību sarakstu.

Prakses laikā studenti var iepazīties ar sociālās palīdzības organizatora darbu un izvērtēt iespēju turpināt studijas otrā līmeņa programmā sociālais darbs.

Kontakti

Programmas direktore docente, Mg.sc.pol.Andra Mite
Tālr. +371 67100605, +371 26100864
e-pasts: [email protected]
Lomonosova iela 4, 309 kab., Rīga

Pieņemšanas laiks:
Otrdien: 14:00 – 16:00
Ceturtdien: 16:00 -18:00