Starptautiskās finanses un ekonomika

Starptautiskās finanses un ekonomika

Programmas priekšrocības

Programmas mērķis: Sagatavot profesionāļus veiksmīgai karjerai starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kā arī analītiskiem, konsultāciju un pētniecības pasākumiem. Sagatavot kvalificētus speciālistus ar padziļinātām teorētiskajām zināšanām, analītiskā prasmēm un pētnieciskā darba iemaņām starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, kuri pielieto inovatīvās tehnoloģijas un analītiskās prasmes mūsdienu finanšu speciālista darbā, kā arī analītiskās, konsultatīvās un zinātniskās pētniecības darbībā.

 • Akadēmiskā maģistra studiju process ir saistīts ar dziļāku teorētisko zināšanu apgūšanu starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, piemēram, finanšu un monetārā ekonomika, korporatīvās finanses, starptautiskās finanses un institūcijas;
 • Programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta mūsdienu globālās ekonomikas izaicinājumu un to ietekmes uz finanšu tirgiem un korporatīvajām finansēm izpētei, ilgtspējīgu finanšu veidošanai kā jaunai finanšu tirgus attīstības paradigmai;
 • Jūs iegūsiet tehniskās un analītiskās prasmes lielu datu analīzes uzdevumu risināšanā, lēmumu pieņemšanas metodēs un zinātnisko darbu rakstīšanā starptautisko finanšu jomā – bez plašas pieredzes ekonomikā vai finansēs;
 • Akadēmiskā maģistratūra sniegs jums papildu konkurences priekšrocības karjerai starptautisko finanšu jomā, un būs pirmais solis profesionālajā karjerā;
 • Programma ir loģisks turpinājums Baltijas Starptautiskās akadēmijas īstenotajām profesionālajām bakalaura programmām “Finanšu vadība” un “Eiropas ekonomika un bizness”;
 • Studenti, kuri veiksmīgi apguvuši maģistra programmu “Starptautiskās finanses un ekonomika”, tiek aicināti turpināt studijas BSA doktorantūrā “Reģionālā ekonomika un ekonomiskā politika”.

Kvalifikācija

Sociālo zinātņu maģistrs  finansēs

Karjeras iespējas

Programma ir paredzēta gan profesionāļiem, kuri vēlas padziļināt un atjaunināt savas zināšanas starptautisko finanšu un ekonomikas jomā, gan speciālistiem, kuri vēlas apgūt analītiskās prasmes finanšu pārvaldībā, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī absolventiem, kuri vēlas specializēties starptautiskajās finansēs.

Programmas saturs 

 • Monetārā teorija un politika;
 • Globālā ekonomika un starptautiskās finanses;
 • Korporatīvas finanšu vadība un risku analīze;
 • Inovāciju finanses;
 • Ekonometrija;
 • Datu analīze un biznesa modelēšana;
 • Maģistra darba izstrāde.

Kontakti:

Programmas direktore Mg.oec. Žanna Černoštana
e-mail: [email protected]
tālr. +371 67100220

Lomonosova ielā 4, 304. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturtdien 16:00-18:00