Starptautiskās finanses

Starptautiskās finanses

Programmas priekšrocības

Maģistra programmas „Starptautiskās finanses” mērķis ir augstas kvalifikācijas konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošana ekonomikas un finanšu jomā, kuriem zināšanas finanšu teorijā un tās izmantošanas iemaņas mūsdienīgu starptautisko prasību līmenī, kuri pārvalda lietišķo korporāciju finanšu metodoloģiju un instrumentālo analīzi, lai izstrādātu un realizētu kompāniju finanšu stratēģijas finanšu tirgu globalizācijas un pārejas uz inovatīvo ekonomiku apstākļos.

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs starptautiskajās finansēs

Kvalifikācija

Finanšu analītiķis

Uzņemšanas prasības

Profesionālā augstākā izglītība 2.līmeņa sociālo zinātnēs

Studiju ilgums pilna laika studijās 1,5 gada (3 semestri) vai nepilna laika studijas 2 gadi (4 semestri), personām ar augstāko profesionālo izglītību citās sociālo zinātņu jomā, papildstudiju ilgums 1 semestris

Kredītpunkti 60 KP (180 ECT)

Nodaļas Klātiene

Valodas Latviešu, Angļu

Programmas realizēšanas vietas Rīga

Iegūstamās iemaņas:

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt ekonomikas un finanšu jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

Karjeras iespējas

Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un turpināt izglītību doktorantūrā, arī strādāt finanšu jomā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds. Darbības joma: banku joma, investīciju un apdrošināšanas kompānijas, auditoru un nodokļu firmas, finanšu konsaltinga joma, uzņēmumu analītiskās nodaļas.

Programmas saturs

 • Naudas teorija un politika;
 • Starptautiskās finanšu institūcijas un tirgi;
 • Korporāciju finanšu vadība;
 • Korporāciju riska vadība;
 • Stratēģiskais un operatīvais kontrolings;
 • Ekonometrija;
 • Informācijas tehnoloģijas finanšu vadībā;
 • Problēmsituāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes;
 • Prakse;
 • Studiju kursi pēc izvēles;
 • Maģistra darba izstrāde.

Studiju virziena “Ekonomika” pašnovērtējums

Programmas direktore  Žanna Černoštana
e-mail: fv@bsa.edu.lv
tālr. +371 67100220

Lomonosova ielā 4, 304. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturtdien 16:00-18:00

Наши партнеры

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort