Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām struktūrām, kā arī komercuzņēmumiem.

Programmas padziļināti studiju virzieni

Civiltiesības, krimināltiesības, jūras tiesības.

Iegūstamās iemaņas

augsti kvalificēti un konkurēt spējīgie tiesību zinātņu speciālisti, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi praksē, kā arī turpināt mācības akadēmiskā vai profesionālā maģistratūrā.

Karjeras iespējas

jomās, kurās nepieciešama juridiska rakstura darba veikšana un netiek prasīta jurista kvalifikācija

Programmas saturs

Tiesību teorija, valsts vēsture un tiesības, cilvēktiesības, administratīvas tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, starptautiskās tiesības, kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kriminoloģija, penitenciāra zinātne.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: irina.cvetkova@bsa.edu.lv
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00