Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Augstas kvalifikācijas juristu sagatavošana, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt darba tirgū Latvijā un ES.

Programmas padziļināti studiju virzieni

Civiltiesības, krimināltiesības

Iegūstamās iemaņas

atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē

Karjeras iespējas

Speciālisti ar maģistra grādu tiesību zinātnē, kas varētu strādāt jomās, kur ir nepieciešamas juridiskās zināšanas un prasmes, kā arī turpināt mācības doktorantūrā. zvērinātie notārs, advokāts, tiesu izpildītājs, prokurors, tiesnesis, maksātnespējas administrators, valsts iestāžu un pašvaldības vadošie amati.

Programmas saturs

Krimināltiesības, civiltiesības, starptautiskās (ES) tiesības

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: irina.cvetkova@bsa.edu.lv
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort