Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Atbilstošu padziļinātu teorētisko zināšanu un pētniecisko prasmju apguve tiesību zinātnē, sagatavojot augsti kvalificētus tiesību zinātņu speciālistus 4 tiesību zinātnes nozarēs, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt darba tirgū Latvijā un ES valstīs un turpināt studijas doktorantūrā. Inovācijas programmas virziens MEDIĀCIJA ir vienīgais Latvijā un tas apvieno juridiskās zināšanas ar psiholoģiju un komunikāciju, ir paredzēts mediātoriem-juristiem un citu profesiju pārstāvjiem, kas apvieno juridiskās zināšanas ar psiholoģijas un komunikācijas zināšanām alternatīvai konfliktu risināšanai un tiesas strīdiem. Patlaban mediācija tiek plaši piemērojama ES valstīs, piesaistot mediatorus dažādu, īpaši juridiska rakstura, konfliktu un strīdu kvalificētai risināšanai.

Iegūstamās iemaņas

Atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē

Karjeras iespējas

Speciālisti ar maģistra grādu attiecīgajā tiesību zinātnes virzienā, kas varētu strādāt jomās, kur ir nepieciešamas spēcīgas juridiskās zināšanas un prasmes.

Programmas saturs

Krimināltiesību, civiltiesību, starptautisku tiesību un mediācijas studiju kursi attiecīgajā programmas virzienā, pētnieciskā prakse un c.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: [email protected]
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: [email protected]
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00