Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Augstas kvalifikācijas juristu sagatavošana, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt darba tirgū Latvijā un ES.

Programmas padziļināti studiju virzieni

Civiltiesības, krimināltiesības

Iegūstamās iemaņas

atrod, analizē, iztulko un piemēro tiesību normas, izstrādā, analizē un apliecina juridiskus dokumentus, sniedz juridiskus atzinumus un juridisko palīdzību, veic juridiskas darbības civilprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā un kriminālprocesā un izstrādā pētījumus ar zinātnisku vērtību jurisprudencē

Karjeras iespējas

Zvērinātie notārs, advokāts, tiesu izpildītājs, prokurors, tiesnesis, maksātnespējas administrators, valsts iestāžu un pašvaldības vadošie amati

Programmas saturs

Krimināltiesības, civiltiesības, starptautiskās (ES) tiesības

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: irina.cvetkova@bsa.edu.lv
Lomonosova 1/4, k. 216, Rīgā
tālr.: +371 67100234

Programmas sekretāre: Diāna Škarste
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort