Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

sagatavo kvalificētus juristu palīgus darbam pie juristiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās.

Programmas padziļināti studiju virzieni

Administratīvas, civiltiesības, krimināltiesības, tiesības

Iegūstamās iemaņas

Praktiskā palīdzība juristam, zvērinātam notāram, advokātam, tiesnesim un c. juridisko profesiju pārstāvjiem

Karjeras iespējas

Valsts un pašvaldības iestādes, komercsabiedrības

Programmas saturs

Pamatzināšanas teorijas un valsts tiesībās, administratīvās, civiltiesībās, krimināltiesībās, lietvedība un c.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: irina.cvetkova@bsa.edu.lv
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: ties.zin@bsa.edu.lv
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00