Tiesību zinātne

Tiesību zinātne

Programmas priekšrocības

Sagatavo kvalificētus speciālistus praktiskai darbībai iegūstamajā jurista palīga profesijā, kas spētu orientēties tiesībās Latvijā, to reglamentējošos normatīvajos aktos un piemērot tas savā darbā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercsabiedrībās, ar iespēju turpināt studijas bakalauriātā 3.studiju kursā.

Iegūstamās iemaņas

Zināšanas par tiesību uzbūvi, tiesību principiem un izpratni attiecīgajās tiesību zinātnes nozarēs, izmantojot tās jurista palīga darbā. Organizē un īsteno dokumentu lietvedību, noformē dokumentus un pārbauda to atbilstību normatīvajiem aktiem, jurista vadībā veic faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdara juridiskus slēdzienus.

Karjeras iespējas

Advokātu, maksātnespējas administratoru, notāru un tiesu izpildītāju biroji, valsts un pašvaldības iestādes (t.sk.iekšlietu), komercsabiedrības.

Programmas saturs

Tiesību teorija, administratīvas tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, finanšu tiesības, komerctiesības, darba tiesības, bērnu tiesību aizsardzība, juridiskā lietvedība, profesionālā terminoloģija svešvalodās u. c.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: [email protected]
tālr.: +371 67100207

Direktores asistente:
e-mail: [email protected]
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā
tālr.: +371 67100666

Pieņemšanas laiks:
Otrdien 14:00-16:00
Ceturtdien 16:00-18:00