Tūrisma un viesmīlības vadība

Tūrisma un viesmīlības vadība

Programmas priekšrocības

Mūsdienu tūrisma industrija ir viena no lielākajām pasaules ekonomikas visrentablākajām un dinamiskāk attīstošajām nozarēm. Strauji attīstoties tūrisma industrijai, ar to saistītās profesijas iegūst arvien lielāku popularitāti. Ja izvēlaties darboties šajā nozarē, kādēļ Jūs varētu interesēt tieši BSA programma?

 1. Šī ir vienīgā programma Latvijā un Baltijā, kas sagatavo speciālistus divās jomās: tūrismā un viesnīcu biznesā. Bieži vien studenti izvēlas pievērsties tūrisma jomai, bet, pabeidzot studijas, viņi dod priekšroku darbam viesnīcu nozarē, kā arī otrādi. Mēs viņiem dodam izvēli. Laba sagatavošanās ļauj justies pārliecinātiem jebkurā darbavietā.
 2. Mūsu studentiem ir iespēja papildus izvēlēties padziļinātas studijas un iegūt specializāciju pasākumu organizēšanā, medicīnas tūrismā vai projektu vadīšanā kultūras un tūrisma jomās. Tas mūsu absolventiem dod papildu iespējas profesijas izvēles procesā.
 3. Studentiem tiek piedāvāta plaša un interesanta studiju programma, kas, papildus specializētajām zināšanām un kompetencēm, nodrošina arī nozīmīgas apmācības vadības, mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā, kas arī paplašina nodarbinātības iespējas.
 4. Studentiem ir iespēja vasarā praktizēties gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūsu studenti strādā viesnīcās un tūrisma aģentūrās Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Kiprā. Ir piedāvājumi arī no citām valstīm. Papildus kabatas naudai studenti saņem bezmaksas ēdināšanu un izmitināšanu. Studenti, kuriem ir labi sasniegumi studijās un sabiedriskajā darbā, var saņemt arī Eiropas stipendiju.
 5. Mūsu studenti mācās multikulturālā un daudzvalodu vidē, kas dod iespēju veiksmīgi strādāt ārpus Latvijas kopā ar ārvalstu kolēģiem, partneriem un klientiem. Viņiem ir dažādas iespējas apgūt svešvalodas un uzlabot komunikācijas prasmes.
 6. Mūsu studenti mācās labās auditorijās, ar lieliskām iespējām uzlabot savas spējas un talantus. Galvenais ir vēlme!
 7. Daudzi mūsu studenti nodarbojas ar zinātnisko darbu, piedalās konferencēs, ir zinātniski-praktiskā kluba COLUMB biedri. Kopā ar saviem darbu vadītājiem raksta zinātniskos rakstus un mācās publiski aizstāvēt savas idejas un projektus.
 8. Bieži vien studenti darbu profesijā atrod jau studiju laikā. Viņiem ir iespēja ātri uzzināt par jaunām vakancēm, un, no savas puses, mēs palīdzam apvienot darbu un studijas, izstrādājot individuālu studiju plānu, lai studenti varētu savlaicīgi pabeigt studijas.
 9. Ja studentam ir labi studiju procesa sekmju rādītāji un lieliskas angļu valodas zināšanas, viņam ir iespēja mācīties apmaiņas programmās citās Eiropas universitātēs vai divu diplomu programmā kādā no partnervalstu augstskolām dažādās valstīs. Tiem, kuri mācās labi un aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē, tiek paredzētas studiju apmaksas atlaides.
 10. Un, pats galvenais – pie mums strādā fantastiski pasniedzēji: zinoši, radoši, enerģiski! Viņi mīl studentus, atbalsta viņus visos centienos. Šāda līmeņa mācībspēki mūsu laikā ir ļoti reti sastopami. Mēs cieši sadarbojamies ar kolēģiem no dažādām valstīm, kuri regulāri ierodas pie mums ar savām vieslekcijām.

Programmas padziļināti studiju virzieni

NEW!
Padziļinātaisstudiju virziens „Marketinga komunikācija un iventmenedžments” ietver:

 •  iespaidu un emocionālo marketingu;
 • virtuālo marketingu un vizuālo komunikāciju;
 • PR un reklāmu;
 • emuāru veidošanu;
 • ceļojumu žurnālistiku.

NEW!
Padziļinātais studiju virziens „Kultūras projekti tūrismā” ietver:

 •  pasākumu organizēšanu;
 •  kultūras procesu projektēšanu un projektu izstrādni;
 •  kultūras projektu realizāciju;
 •  darbu izstādēs un kuratora darbu.

Iegūstamās iemaņas

Bakalaura programma dod iespēju ne tikai kļūt par augstas klases speciālistu globālajā tūrisma jomā, bet izmantot nozares iespējas preču un pakalpojumu virzīšanai jebkurā darbības jomā. Šī mērķa sasniegšanai mēs izmantojam mūsdienu apmācības tehnoloģiju visas iespējas.

Karjeras iespējas

Tūrisma nozares attīstība veicina darba vietu radīšanu – viesmīlības nozarē strādā katrs vienpadsmitais pasaules cilvēks. Mūsdienu tūrisma un viesmīlības nozari raksturo liela dinamika un dažādi profesionālās darbības veidi

 • nepieciešamās aktivitātes tūrisma produkta izstrādei, popularizēšanai un ieviešanai;
 • ekskursijas un animācijas aktivitātes tūrisma pakalpojumu ietvaros;
 • darbs dažādās viesnīcu un viesmīlības uzņēmumu vadības nodaļās;
 • tūrisma aģentūru, pasākumu pakalpojumu uzņēmumu un viesnīcu personāla vadība;
 • projektu izstrāde tūrisma un viesnīcu biznesa jomā;
 • darbs darījumu tūrisma jomā, kā arī kongresu un izstāžu aktivitātes;
 • darbs mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā;
 • pasākumu, mākslas izstāžu, kultūras un mārketinga projektu organizēšana.

Programmas saturs

Studenti, kuri studē šajā jomā, iegūst zināšanas humanitārajās un sociālekonomiskajās disciplīnās, ieskaitot svešvalodas (angļu un vācu), vispārējās profesionālās disciplīnās: psiholoģijā, mārketingā, menedžmentā utt. Zināšanas par pasaules kultūru, mākslu un literatūru, ģeogrāfiju, kā arī verbālās komunikācijas pamatus, kas veido augsti kvalificētus speciālistus.

Absolventi apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izejošā, ienākošā un vietējā tūrisma tehnoloģijās un organizēšanā, tūrisma transporta pakalpojumu plānošanā, un var atrast pielietojumu tūrisma pakalpojumu jomā iegūtajām zināšanām un prasmēm, iegūt zināšanas par viesnīcu apkalpošanas tehnoloģiju, atsevišķu viesnīcu pakalpojumu darba organizēšanu, kā arī pakalpojumu īpašībām viesnīcas, sanatorijas, atpūtas mājas, pansijas un var veiksmīgi realizēt organizatorisko darbu šajos uzņēmumos.

Programmas saturs ir balstīts uz labas profesionālās izglītības augstās kvalitātes tradīcijām un pasniedzēju inovatīvu pieeju, izmantojot modernās izglītības tehnoloģijas: atvērtās lekcijas un kopīgas studijas, meistarklases, apaļā galda diskusijas, apmācības, izbraukuma lekcijas un biznesa spēles, tiešsaistes apmācības.

Programmā tiek izmantota tehnika, kas apvieno “mācīšanos ārpus mācīšanās”: izbraukumu lekciju un ekskursiju-lekciju laikā studenti praksē studē ģeogrāfiju un vēsturi, tūrisma resursus un ekskursiju pakalpojumus. Studenti regulāri apmeklē muzejus, piedalās kvestos, iepazīstas ar lidostu un kruīza kuģu darbību.

Tā kā programmā studē studenti no dažādām valstīm, ir iespēja praksē iemācīties izprast sadarbības specifiku ar dažādu valstu un kultūru pārstāvjiem. Viesmīlības nozarē tas ir ļoti nozīmīgi.

Katru gadu mūsu studenti piedalās zinātniskajās konferencēs, semināros un vebināros. Daudziem studentiem ir publikācijas zinātniskajos krājumos.

 

Ir patīkami redzēt mūsu absolventus populārā žurnāla “360 grādi” lappusēs, saprast, ka dzīvē viņi ir daudz sasnieguši.

Šajā izdevuma numurā Jūs varat izlasīt PR programmas absolventu stāstus par viņu sasniegumiem.

Pasaules tūrisma ētikas kodekss (.pdf)

Kontakti:

Programmas direktore Dr.sc.pol. Marina Gunare
mob. +371 26452527
tālr.: +371 67100519
e-mail: [email protected], [email protected]
Lomonosova ielā 1/4, 211. kab., Rīgā

Facebook: https://www.facebook.com/marina.gunare.1

Programmas metodiste: Jeļena Volevača
tālr.: +371 67100232
e-mail: [email protected]
Lomonosova ielā 1/4, 209. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-18:00