Ierobežojumu pagarināšana sakarā ar ‘Covid-19’

Ierobežojumu pagarināšana sakarā ar ‘Covid-19’

Ierobežojumu pagarināšana sakarā ar ‘Covid-19’

Saskaņā ar  jauniem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos  (no 30.12.2020), Valdība ir pagarinājusi ārkārtējo situāciju līdz 2021.g.7.februārim.

Laika posmā  līdz 07.02.2021.

  • BSA studiju programmu apguve notiek pilnīgi attālināti;
  • Studiju procesu organizē attālināti izmantojot e-studiju vidi;
  • Attalināti sniegs konsutācijas, izziņu noformēšanu pēc pieprasījuma un to izsniegšanu;
  • Šajā laikposmā netiks organizētas konferences, publiskie pasākumi;
  • BSA studējošajiem nodrošināta individuālā piekļuve bibliotēkai otrdienās un ceturtdienās no 10.30 līdz 16.30.
  • BSA mājaslapā tiks nodrošināta informācijas publicēšana par drošības pasākumiem un savlaicīga informācija par studiju procesa norisi.

Administrācija

Pasargā sevi un citus no COVID-19!